Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychologii 410-FS1-1PPH
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Aronson E., Człowiek istota społeczna. Warszawa 1995.

Belbin R.M., Twoja rola w zespole. Gdańsk 2003.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk 1994.

Dakowicz A., Rozwiązywanie konfliktów i sztuka negocjacji. [w:] D. Frasunkiewicz, Psychologia biznesu. Wybrane zagadnienia. Białystok 2008, s. 67-80.

Matczak A., Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik. Warszawa 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja minimum 75%. Pisemne kolokwium zaliczeniowe na podstawie treści poruszanych w czasie ćwiczeń i opracowanej samodzielnie lektury (test 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Ocena pozytywna po udzieleniu min. 6 poprawnych odpowiedzi).

Zakres tematów:

1. Czynniki kształtujące sferę psychiczną człowieka

2. Ja wśród ludzi – uwarunkowania relacji interpersonalnych

3. Działanie indywidualne i zespołowe

4. Moje osobiste potrzeby i dążenia

5. Kompetencje społeczne

6. Konflikty i ich rozwiązywanie

7. Kolokwium zaliczeniowe pisemne

Metody dydaktyczne:

Praca w parach, grupach, dyskusja, testy psychologiczne i ich analiza

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 36
Andrzej Dakowicz 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)