Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do terapii filozoficznej 410-FS1-2WTF4
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Comte-Sponville, A. (2011). Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości bez Boga (tłum. E. Aduszkiewicz). Warszawa:

Wydawnictwo Czarna Owca.

Epiktet (1961). Diatryby, Encheridion z dodatkiem Fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowego (tłum. L. Joachimowicz). Warszawa:

PWN.

Gros F. (2015). Filozofia chodzenia (tłum. E.Kaniowska). Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Hadot P. (2003). Filozofia jako ćwiczenie duchowe (tłum. P.Domański) Kraków: ALETHEIA.

Hadot, P. (2004). Plotyn albo prostota spojrzenia (tłum. P. Bobowska). Kęty: ANTYK.

Hadot, P. (2004). Twierdza wewnętrzna. Wprowadzenie do rozmyślań Marka Aureliusza (tłum. P. Domański). Kęty: WYDAWNICTWO

ANTYK.

Hadot, P. (2019). Ćwiczenia duchowe i filozofia starożytna, tłum. P. Domański i W. Klenczon, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Krishnamurti, J. (1994). Wolność od znanego (tłum. F. Urbańczyk). Poznań: Zysk i S-ka.

Marek Aureliusz (1987). Rozmyślania (tłum. R. Reiter). Warszawa: De Agostini Polska.

Mello, A., de (1996). Przebudzenie (tłum. B. Moderska, T. Zysk). Poznań: Zysk i S-ka.

Olchanowski T. (2010). Wola i opętanie. Enancjodromia a rzeczywistość (wyd. 2, poszerzone). Warszawa: ENETEIA.

Olchanowski T. (2021). Zmierzch mądrości. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

Ostasz L. (2011). Psychoterapia filozoficzna (wyd. 2, poszerzone). Warszawa: ENETEIA.

Schopenhauer A. (2004). O wolności ludzkiej woli (tłum. A. Stögbauer). Kraków: Zielona Sowa.

Trungpa, Ch. (2007). Mit wolności a droga medytacji (tłum. M. Kłobukowski). Warszawa: Jacek Santorski & Co.

Upaniszady (2004) (tłum. M. Kudelska). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Yalom, I.D. (2008). Patrząc w słońce. Jak przezwyciężyć grozę śmierci, tłum. A. Dodziuk, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Efekty uczenia się:

1.Rozumie miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk szczegółowych, zwłaszcza humanistycznych i społecznych. K W_01

2. Zna podstawy psychoterapii filozoficznej. K W_20

3. Dostrzega filozoficzny wymiar rożnych wytworów kultury (utworów literackich, dzieł sztuki, dzieł religijnych).(K_U06)

4. Dostrzega moralny aspekt badan naukowych i rozumie problemy moralne związane z rozwojem cywilizacji. (K_U07)

5. Jest krytyczny i otwarty na nowe idee, gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów. (K_K07)

6. Dostrzega złożoność problemów moralnych, umie zachować krytycyzm i samokrytycyzm w sytuacji moralnego konfliktu. (K_K10)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie dyskusji w grupie. Pisemne prace domowe (esej). Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Zakres tematów:

- Elementy psychoterapii filozoficznej w „Upaniszadach” (Katha Upaniszada).

- Psychoterapia filozoficzna Greków i Rzymian (motyw losu, model człowieka).

- Filozofia jako sposób życia.

- Ćwiczenia duchowe Epikteta i Marka Aureliusza (dyscyplina przyzwolenia, dyscyplina pragnienia i dyscyplina działania).

- Epikur jako prekursor psychologii głębi.

- Terapia filozoficzna według Plotyna (Poziomy „ja” ; Obecność).

- Fenomen konwersji. Pierre Hadot i jego ujęcie apofatyzmu i teologii negatywnej.

- Ego i złudzenie wolnej woli (Arthur Schopenhauer jako prekursor psychoanalitycznej wizji natury ludzkiej).

-Mit wolności i rodzaje zniewolenia w ujęciu Chogyama Trungpy.

- Wolność od autorytetu; Uwarunkowanie; Świadomość siebie (Jiddu Krishnamurti).

- Paradoksy pragnienia i wyrzeczenia w terapii Anthony’ego de Mello.

- Fenomen duchowości ateistycznej (mistyka i ateizm; tajemnica i oczywistość; duchowość na co dzień, pełnia).

- „Filozofia chodzenia” (Wolność; Piechur Nietzsche; Na zewnątrz; Samotność; Cisza; Odnowa i obecność).

- Wprowadzenie do mentaloterapii (oczyszczanie umysłu; oddziaływanie na umysł; praca nad rozumem a medytacja).

Metody dydaktyczne:

dyskusja panelowa, burza mózgów, sztuka interpretacji i autoanalizy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 31
Tomasz Olchanowski 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)