Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patologie i dewiacje społeczne (fakultet) 440-SS2-1FAK2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005, Wyd. Naukowe Scholar [rozdział 9 - Zbiorowi aktorzy życia publicznego i rozdz. 12 - Patologie życia publicznego]

A. Chudzińska-Czupała, Etyczne zachowanie się w organizacji, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego

Efekty uczenia się:

STUDENT:

KP7_WG1 ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej i potrafi samodzielnie definiować terminy socjologiczne

KP7_UW5 potrafi badać złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie socjologii

KP7_UW8 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w powiązaniu ze współczesnymi teoriami socjologicznymi oraz z wykorzystaniem dyscyplin pokrewnych

KP7_UK2 posiada rozszerzone umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych autorów oraz formułowania wniosków w pracach naukowych (eseje, prace roczne, semestralne)

KP7_KK1 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem różnorodnych źródeł wiedzy oraz odpowiednich metod badawczych, krytycznie wykorzystuje źródła wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

* praca zaliczeniowa

* obecność i aktywność na zajęciach

* obecność na zajęciach [dopuszczalne 2 nieobecności]

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Różnice między dewiacją a patologią

3. Patologia systemowa w administracji

4. Korupcja jako patologia i przestępstwo

5. Toksyczność w miejscach pracy (kultura folwarczna)

6. Dysfunkcyjne zachowania szefów (ciemna triada osobowości)

7. Nieetyczne i kontrproduktywne zachowania pracowników

8. Nepotyzm, kronizm, mobbing w organizacjach

9. Narcyzm i kultura narcyzmu

10. Patologie w polityce

11. Udział mediów w tabloidyzacji

12. Internet jako miejsce dewiacji i patologii

13. Patostreaming i jego kontrowersje

14. Hejt i mowa nienawiści w sieci

15. Nowe uzależnienia behawioralne

Metody dydaktyczne:

- analiza tekstów naukowych

- dyskusja o problemach

- praca w grupach

- praca z materiałami dziennikarskimi, raportami badań

- prezentacja multimedialna i materiały wideo

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 36
Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)