Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Kierunki współczesnej przestępczości 370-KN2-2SEMKW
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

- J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

- B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2009.

- M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

- S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Warszawa 2012.

- J. Sztumski, Wstęp do nauk i technik badań społecznych, Katowice 2005.

- Z. Bożyczko, Metodyczne wskazówki do pisania pracy magisterskiej z kryminalistyki i kryminologii oraz innych dyscyplin nauk penalnych, Wrocław 1974.

- J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999.

- T. Mendel, Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2002.

- R. Kolman, K. Szczepańska, Doktoraty i habilitacje. Poradnik realizacji, Toruń 2011.

- podręczniki kierunkowe z zakresu prawa karnego materialnego i kryminologii;

- komentarze do kodeksu karnego;

- bazy orzeczeń;

- specjalistyczne monografie i artykuły przyczynkarskie dotyczące przedmiotu badań;

- wskazówki dot. pisania prac dyplomowych w KPKiK.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

KP7_WG1 - w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności

kryminologii ze względu na szerokie spektrum

badanych zjawisk społecznych zarówno na

płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej - sposób weryfikacji: przygotowanie pracy dyplomowej.

KP7_WG6 - w pogłębionym stopniu metody, techniki i narzędzia

badań kryminologicznych dotyczących objawów,

przyczyn oraz środków zapobiegania przestępczości - sposób weryfikacji: przygotowanie pracy dyplomowej.

KP7_WK5 - w pogłębionym stopniu metody, techniki i narzędzia

badań kryminologicznych dotyczących objawów,

przyczyn oraz środków zapobiegania przestępczości - sposób weryfikacji: przygotowanie pracy dyplomowej.

Absolwent potrafi:

KP7_UW3 - dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia

(w tym zaawansowane techniki informacyjnokomunikacyjne) służące wyjaśnianiu przebiegu

procesów prawno-społeczno-gospodarczopolitycznych, ich wpływu na przestępczość oraz

prognozować jej rozwój - sposób weryfikacji: przygotowanie pracy dyplomowej.

KP7_UW4 - formułować problemy badawcze i testować

odpowiadające im hipotezy na podstawie analizy

przyczyn oraz przebiegu zjawisk społecznych - sposób weryfikacji: przygotowanie pracy dyplomowej.

KP7_UW5 - przystosować istniejące lub opracować nowe metody i

narzędzia związane z prognozowaniem rozwoju

przestępczości - sposób weryfikacji: przygotowanie pracy dyplomowej.

KP7_UK3 - przygotować opracowania pisemne lub prowadzić

debatę na tematy prawne i kryminologiczne - sposób weryfikacji: przygotowanie pracy dyplomowej.

KP7_UO1 - współdziałać z innymi osobami i podejmować wiodącą

rolę podczas prac zespołowych w celu efektywnej

realizacji postawionych zadań - sposób weryfikacji: przygotowanie pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Terminy złożenia poszczególnych części pracy:

1. 27.10.2023 - strona tytułowa, spis treści, I rozdział

2. 15. 12. 2023 - II i III rozdz.

3. 25. 03. 2022 - całość

Zaliczenie seminarium na podstawie pracy magisterskiej przygotowanej przez studenta, zatwierdzonej przez promotora i złożonej w APD. Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, dopuszczalna 1 nieobecność pozostałe należy zaliczyć na dyżurze, po ustaniu przyczyny absencji.

Na ocenę końcową wpływ ma terminowe oddawanie poszczególnych części pracy oraz ocena aktywności i wkładu studenta w przygotowanie do zajęć i napisanie pracy dyplomowej.

Zakres tematów:

1. Weryfikacja założeń wstępnej koncepcji pracy i założeń metodologicznych.

2. Weryfikacja doboru źródeł i kwerendy bibliotecznej.

3. Krytyczna analiza badanych problemów.

4. Weryfikacja poszczególnych części opracowania.

Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna (w sali i zdalnie synchronicznie), dyskusja, konsultacje prowadzone indywidualnie i grupowo.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 17:45 - 19:15, sala 109
Ewelina Wojewoda 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)