Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fenomenologia kryminalna 370-KS2-1FEN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla cz. A sylabusa.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej - KP7_WG1; sposób weryfikacji: egzamin pisemny

- w pogłębionym stopniu wpływ zmian prawnospołeczno-ekonomiczno-politycznych na ewolucję, skalę, dynamikę i skutki przestępczości - KP7_WG3; sposób weryfikacji: egzamin pisemny

- w prawidłowy sposób dokonywać oceny, krytycznej analizy, syntezy, interpretacji i prezentacji danych ilościowych i jakościowych charakteryzujących przestępczość - KP7_UW2; sposób weryfikacji: egzamin pisemny

- przystosować istniejące lub opracować nowe metody i narzędzia związane z prognozowaniem rozwoju przestępczości - KP7_UW5; sposób weryfikacji: egzamin pisemny

- samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w aspekcie interdyscyplinarnym - KP7_UU2; sposób weryfikacji: egzamin pisemny

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, dotyczących prawnych, politycznych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych przyczyn rozwoju przestępczości lub jej stanu na poziomie krajowym lub międzynarodowym - KP7_KK1;

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez uwzględnianie kosztów społecznych i ekonomicznych przestępczości - KP7_KO3;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: egzamin pisemny

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

I. Podstawowe pojęcia z zakresu fenomenologii kryminalnej

II. Ogólny obraz przestępczości w Polsce

III. Stan, ewolucja i prognozy rozwoju wybranych kategorii przestępczości w Polsce

IV. Patologie społeczne powiązane z przestępczością

V. Specyfika przestępczości wybranych kategorii sprawców

Metody dydaktyczne:

Wykład monograficzny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 120
Katarzyna Laskowska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)