Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Prawo karne 370-PN5-5SEMPKA
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 36
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wskazana w cz. A sylabusa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

KA7_WK3 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - sposób weryfikacji: przygotowanie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora i złożenie jej w APD,

KA7_WK6 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - sposób weryfikacji: przygotowanie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora i złożenie jej w APD,

KA7_WK7 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami - sposób weryfikacji: przygotowanie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora i złożenie jej w APD.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

KA7_UU1 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - sposób weryfikacji: przygotowanie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora i złożenie jej w APD,

KA7_UW4 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - sposób weryfikacji: przygotowanie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora i złożenie jej w APD,

KA7_UO2 - potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - sposób weryfikacji: przygotowanie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora i złożenie jej w APD,

KA7_UK1 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę

teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - sposób weryfikacji: przygotowanie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora i złożenie jej w APD.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

KA7_KK1 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - sposób weryfikacji: przygotowanie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora i złożenie jej w APD.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: konsultacje prowadzone w grupie oraz – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach dopuszczalna 1 nieobecność, pozostałe należy zaliczyć na najbliższym dyżurze po ustaniu przyczyny absencji.

Kryteria oceny:

- ocena prac studentów, zaakceptowanych przez promotora wstawionych do APD – indywidualnie

- uczestnictwo w seminarium (stacjonarnie lub zdalnie synchronicznie i asynchronicznie)

- przygotowanie poszczególnych części pracy.

Terminy zdawania poszczególnych części pracy:

II i III rozdział - 1 grudnia

całość - 25 marca

Prace/fragmenty prac oddane po wskazanych terminach nie podlegają sprawdzeniu.

Zakres tematów:

Podczas seminarium będzie miało miejsce: zapoznanie się z literaturą specjalistyczną u dotyczącą przedmiotu badań; omówienie kwerendy bibliotecznej; omówienie kwestii metodologicznych; omówienie koncepcji pracy; dyskusja nad problemami wynikającymi z rozważań zawartych w poszczególnych rozdziałach pracy.

Metody dydaktyczne:

Konsultacje prowadzone w grupie oraz – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie, zajęcia zdalne (synchronicznie).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 16:15 - 17:30, sala 109
Ewelina Wojewoda 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)