Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza potrzeb socjalnych 380-SS1-2ACD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

*E.Jarosz, E.Wysocka: Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006

*M. Guzik-Tkacz: Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Żak 2011

*Kadela, K., Kowalczyk, J. (2014). Standardy pracy socjalnej, Wrzos, https://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Standardy_pracy_socjalnej_www.pdf

*T.Pilch, I.Jarosz: Pedagogika społeczna. Żak. Warszawa 1995

*Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej, (Dz. U. 2004 Nr 69 poz. 593, art. 2 i 3)z późn zm.

*S.Kawula, Z.Dąbrowski, M.Gałaś: Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1980

*L.Zienkowski: Poziom życia. Metody mierzenia i oceny, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979

*H.Stierlin, I.Rucker-Embden, N.Wetzel, M.Wirsching: Pierwszy wywiad z rodziną, GWP, Gdańsk 1999

*T.Szustrowa (red.):Swobodne techniki diagnostyczne, Warszawa 1987

*E.Jarosz: Kompetencje diagnostyczne w pracy socjalnej- szkic do problemów diagnozy rodziny (w:) Praca socjalna w organizacjach pozarządowych: z problemów działania i kształcenia, (red.) B.Kromolicka, Toruń 2005

*S.Ziemski: Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973

*Krasiejko, I. (2019). Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna, Warszawa, Wydawnictwo Difin

Efekty uczenia się:

KA6_WG6 zna definicję podstawowych problemów społecznych; posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania

KA6_WG7 zna podstawowe metody i modele pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością; posiada wiedzę dotyczącą struktury prowadzenia diagnozy jednostek i grup

KA6_WG9 zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i przetwarzania danych oraz nowoczesne technologie (ICT) stosowane w pracy socjalnej do opisu idiagnozowania problemów, instytucji i struktur w obszarze pomocy społecznej

KA6_WK4 jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na ocenę na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach, testu (ocenę pozytywną z przedmiotu może uzyskać

student, który zdobył min. 51% punktów z testu końcowego).

Zakres tematów:

Istota diagnozy w pracy socjalnej

Diagnozowanie potrzeb w pracy socjalnej

Narzędzia badawcze przydatne w diagnozowaniu potrzeb socjalnych

Wybrane problemy rodziny

Umiejętności pracownika socjalnego pomocne w prowadzeniu rozmowy/wywiadu z klientem w celu sporządzenia rzetelnej diagnozy.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, prezentacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala B221 (sem)
każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala B221 (sem)
Edyta Bałakier 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)