Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - rosyjski cz.1 380-DS5-1JRO1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Poznań 2012.

Literatura uzupełniająca:

Вите О. Т., Социал-демократическое воспитание Зигмунда Фрейда: Генрих Браун и Виктор Адлер, [online: http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=3259].

Майерс Д., Социальная психология. Глава 13. Раздел: Физическая привлекательность, [online: http://vneshnii-oblik.ru/psyhologiya/majers-privlekatelnost.html].

Личностно-нравственные качества социального работника, их краткая характеристика и методы формирования, [online: http://socialpol.ru/shpargalka-etika-socialnoj-raboty-lichnostno-nravstvennye-kachestva-socialnogo-rabotnika-ix.html].

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

KP7_UK2: Student potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim i obcym oraz wykazywać troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci lub uczniów - ćwiczenia praktyczne

KP7_UK4: Student potrafi efektywnie pracować w środowiskach zróżnicowanych pod względem kulturowym oraz z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym, w tym z dziećmi, dla których język polski jest drugim językiem, wykorzystując kompetencje międzykulturowe i glottodydaktyczne - ćwiczenia praktyczne

KP7_UK5: Student potrafi posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu

Opisu Kształcenia Językowego, w tym terminologią specjalistyczną - test kontrolny

KP7_KK1: Student jest gotów do formowania właściwych zachowań i postaw dzieci lub uczniów, w tym wobec kultury i sztuki - ćwiczenia praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych lub pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej podczas konsultacji. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Skala ocen:

51%-59% - ocena dostateczna

60%-69% - ocena dostateczna plus

70%-79% - ocena dobra

80%-89% - ocena dobra plus

90%-100% - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

1. Типы семей (Modele rodziny). Więzi łączące domowników. Modele rodziny. Wpływ wychowania na zachowanie dziecka.

2. Конфликты (Konflikty). Wpływ problemów i konfliktów w rodzinie na proces socjalizacji nastolatka.

3. Увлечения Фрейда (Pasje Freuda). Zainteresowania i czas wolny socjologa.

4. Физическая привлекательность (Atrakcyjność fizyczna). Stereotypy związane z wyglądem zewnętrznym.

5. Качаства педагога (Cechy pedagoga). Słownictwo dotyczące cech charakteru, uczuć i emocji. Charakterystyka pedagoga.

6. Культура (Kultura). Wielokulturowość i wielojęzyczność we współczesnym świecie.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienia, pisania, rozumienia tekstów, rozumienia ze słuchu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala A207 (cwi)
Anna Kulik 5/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)