Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja muzyczna 380-DS5-2BHR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Burowska Z., Współczesne systemy wychowania muzycznego

• Burowska Z., Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole. WSiP 1980

• Dasiewicz, Kąpska, Rytmika w kl. I-III

Literatura uzupełniająca:

• Bury E., Podstawy techniki dyrygowania. PWM 1978

• Gloton R., Twórcza aktywność dziecka. WSiP 1985

• Komorowska M., Zaproszenie do muzyki. WSiP 1989

• Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka. WSiP 1991

• Malko D., Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu. WSiP 1990

• Przychodzińska M., Płyty dla klas I-III • Przychodzińska M., Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje, współczesność

• Przychodzińska M., Słuchanie muzyki w kl. I-III. WSiP 1990

• Przychodzińska M., Wychowanie muzyczne - idee, treści, kierunki rozwoju . WSiP 1989

• Przychodzińska-Kaciczak M., Muzyka i wychowanie. Nasza Księgarnia Warszawa 1979

• Smoleńska-Zielińska B., Przeżycie estetyczne muzyk. WSiP 1991

• Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym

• Wierszyłowski J., Psychologia muzyki. PWN Warszawa 1981

• E.Sobolewska, Rola edukacji muzycznej w klasie integracyjnej, Pro Pedagogia 2002, nr2.

• E.Zwolińska (red.), Muzyka w nauczaniu zintegrowanym, Bydgoszcz 2002, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej

• M.Januszewska-Warych , G.Grabowska, Edukacja muzyczna w zintegrowanym systemie pracy w klasach 1-3 szkoły podstawowej, Słupsk 2002, Wydawnictwo Uczelniane Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

• R. Ławrowska, Uczeń nauczyciel w edukacji muzycznej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003, s. 21-22.

• J. Uszyńska-Jamroc, twórcza aktywność dziecka, Trans Humana, Białystok 2003, s. 53.

• B. Podolska, Z muzyka w przedszkolu, WSIP, Warszawa 1987, s.12.

• Bonna B., Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego, Bydgoszcz 2005 • Dasiewicz- Tobiasz A., Umuzykalnienie w przedszkolu, Warszawa 197

• Dudzińska J. (red.), Wychowanie i nauczanie w przedszkolu, Warszawa 1983 • Folejewska R., Zarzycka I., Spróbujmy inaczej. Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym. Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot

KA7_WG6, Ma wiedzę dotyczącą zróżnicowanych możliwości dzieci/uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym, rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii

KA7_UW3, Wykorzystuje wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych

KA7_UW4, Skutecznie wykorzystuje TIK w pracy badawczej i dydaktycznej

KA7_KK1, Świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji a także podstawowych aspektów filozofii nauczania

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie przygotowanej pracy pisemnej, obecności i aktywności na zajęciach oraz kolokwium. Może mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. Pozostałe muszą być usprawiedliwione. 51% punktów uzyskanych przez studenta z egzaminu czy z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zakres tematów:

Ćw. 1 - Scenariusz zajęć muzycznych. Formy wychowania muzycznego - 2 godz.

Ćw. 2 – Wartości rytmiczne, akcent metryczny, metrum, wysokości dźwięków, notacja muzyczna – podstawowe wiadomości muzyczne wprowadzane w klasach – I – III szkoły podstawowej - utrwalenie - 2 godz.

Ćw. 3 - Forma AB, ABA i ronda – budowa formalna utworu, wykonanie i tworzenie - 1 godz.

Ćw. 4 - Tataizacja – podstawowa metoda rytmizacji tekstów - 2 godz.

Ćw. 5 - Sposoby nauczania piosenki - 1 godz.

Ćw. 6 - Solmizacja i fonogestyka – najważniejszy element przy nauce piosenki z nut - 2 godz.

Ćw. 7 - Wykorzystanie dziecięcego instrumentarium perkusyjnego do tworzenia prostych akompaniamentów - 1 godz.

Ćw. 8 - Zapoznanie studentów z prostymi programami komputerowymi wykorzystywanymi do odtwarzania wpisanej melodii oraz do przetwarzania nagrań - dostosowywania ich do możliwości dzieci - 2 godz.

Ćw. 9 - Analiza podręczników i przewodników metodycznych dla nauczycieli z klas I – III szkoły podstawowej połączona z praktyczną realizacją form wychowania muzycznego. 2 godz.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala C1.2 (teatralna)
Agnieszka Panas 21/ szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala C1.2 (teatralna)
Agnieszka Panas 20/ szczegóły
3 co drugi czwartek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala C1.6 (muzyczna)
Agnieszka Panas 21/ szczegóły
4 co drugi czwartek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala C1.6 (muzyczna)
Agnieszka Panas 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)