Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Praktyczne aspekty korzystania z Portalu Rejestrów Sądowych 370-PS5-5PSPOO
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Adekwatna dla całego przedmiotu.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

KA7_WG3 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych, metody weryfikacji: zaliczenie pisemne,

KA7_WK3 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa, metody weryfikacji: zaliczenie pisemne.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

KA7_UW1 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, metody weryfikacji: zaliczenie pisemne,

KA7_UO1 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa, metody weryfikacji: zaliczenie pisemne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

KA7_KK2 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, metody weryfikacji: zaliczenie pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - test składający się z 10 pytań jednokrotnego wyboru.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do tematyki rejestrów przedsiębiorców.

2. Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy. Moduły: wyszukiwarka KRS, e- formularze, s24.

3. Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy. Moduły: RDF - bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych, przeglądarka dokumentów finansowych, repozytorium akt rejestrowych, Monitor Sądowy i Gospodarczy.

4. Elektroniczny Krajowy Rejestr Zadłużonych. Moduł: Portal Publiczny.

5. Elektroniczny Krajowy Rejestr Zadłużonych. Moduł: Portal Użytkowników Zarejestrowanych.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny lub prowadzony zdalnie w czasie rzeczywistym, uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:30 - 19:45, sala 214
Paweł Czaplicki 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)