Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucjonalny system zwalczania nielegalnej migracji 370-KS2-2IZM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Jak wskazana w części A sylabusa.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KP7_WG3 w pogłębionym stopniu wpływ zmian prawnospołeczno-ekonomiczno-politycznych na ewolucję, skalę, dynamikę i skutki przestępczości (metoda weryfikacji test pisemny)

KP7_WK2 kluczowe zagadnienia o wielokierunkowych relacjach między człowiekiem a społeczeństwem oraz podmiotów sektora publicznego i prywatnego i wynikające z nich fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji (metoda weryfikacji test pisemny)

KP7_WK4, w pogłębionym stopniu aspekty ekonomiczne, prawne, organizacyjne i etyczne związane z funkcjonowaniem podmiotów sektora publicznego i prywatnego, międzynarodowych lub organizacji społecznych na

rzecz bezpieczeństwa publicznego (metoda weryfikacji test pisemny)

Umiejętności, absolwent potrafi:

KP7_UK2 prowadzić debatę dotyczącą relacji między intensywnością negatywnych zjawisk społecznych a adekwatnością przedsięwzięć organizacyjno-prawnych podejmowanych przez podmioty sektora publicznego i prywatnego (metoda weryfikacji test pisemny)

KP7_UK3 przygotować opracowania pisemne lub prowadzić debatę na tematy prawne i kryminologiczne (metoda weryfikacji test pisemny)

KP7_UO1 współdziałać z innymi osobami i podejmować wiodącą rolę podczas prac zespołowych w celu efektywnej realizacji postawionych zadań (metoda weryfikacji test pisemny)

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KP7_KK3 dokonywania pogłębionej i krytycznej oceny racjonalności, przydatności, a także efektywności obowiązujących rozwiązań prawnych oraz

instytucjonalnych, dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości (metoda weryfikacji test pisemny)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na podstawie testu pisemnego.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie migracji, przyczyny, rodzaje.

2. Zakres pojęcia "nielegalna migracja" oraz migracja o nieuregulowanym statusie.

3. Wskaźniki nielegalnej migracji i próba określenia skali zjawiska w Europie.

4. Regulacje prawa międzynarodowego mające na celu zwalczanie nielegalnej migracji.

5. Regulacje prawa europejskiego mające na celu zwalczanie nielegalnej migracji.

6. Regulacje prawa polskiego mające na celu zwalczanie nielegalnej migracji.

7. Frontex i jej kompetencje do zwalczania zjawiska

8. Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy Urząd ds. Cudzoziemców i ich rola z zwalczaniu nielegalnej migracji w Polsce.

Metody dydaktyczne:

Metoda sokratyczna, dyskusja, burza mózgów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 120
Magdalena Perkowska, Marcin Kryński 21/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)