Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia 330-PS1-1EKO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

1. P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

2. P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

3. M. Raczkowska, J. Wrzesińska-Kowal, Podstawy mikroekonomii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020.

4. Ekonomia i prawo: wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, P. Antonowicz, M. Chmielewski, P. Pisarewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

5. Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), PWN, Warszawa 2018.

6. Z. Dach, Mikroekonomia - dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe SYNABA, Kraków 2005.

7. Podstawy makroekonomii, Z. Dach, B. Szopa (red.), PTE, Kraków 2004.

8. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, S. Marciniak (red.), PWN, Warszawa 2013.

9. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012.

10. Ekonomia dla prawników i nie tylko, M. Bednarski, J. Wiklin (red.), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

11. N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Microeconomics, Cengage Learning EMEA, Andover 2017.

12. N.G. Mankiw, Macroeconomics, Macmillan Education, New York 2016

Efekty uczenia się:

1EKO_WG1 (KP6_WG1), 1EKO_WG2 (KP6_WG2), 1EKO_WG3 (KP6_WG3), 1EKO_WG4 (KP6_WG4), 1EKO_WG6 (KP6_WG6), 1EKO_WG7 (KP6_WG7), 1EKO_WK1 (KP6_WK1), 1EKO_WK2 (KP6_WK2), 1EKO_WK4 (KP6_WK4), 1EKO_UW1 (KP6_UW1), 1EKO_UW2 (KP6_UW2), 1EKO_UU1 (KP6_UU1), 1EKO_KK1 (KP6_KK1), 1EKO_KK2 (KP6_KK2)

Metody sprawdzania: ocena aktywności w trakcie zajęć, e-learningi, kolokwium.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń

- uzyskanie określonej przez prowadzącego liczby punktów. Na punktację końcową składają się:

- 40 pkt. za kolokwium × 1 40

- aktywność na zajęciach (max. 1 na jednych zajęciach) 8

- e-learning x 3 12

Razem: 60

Punktacja Oceny

31 - 36 pkt. i zaliczone kolokwium dst

36,5 - 42 pkt. dst +

42,5 - 48 db

48,5 – 53,5 db+

54 – 60 bdb

Dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze, każdą kolejną należy zaliczyć na konsultacjach.

Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego istnieje możliwość ustalenia z prowadzącym formy zaliczenia ćwiczeń (kolokwium) z uwzględnieniem osoby ze szczególnymi potrzebami.

Zakres tematów:

Temat 1. Podstawowe kategorie ekonomiczne. Rzadkość zasobów i problem wyboru.

Temat 2. Równowaga rynkowa i jej zmiany (popyt, podaż, cena).

Temat 3. Równowaga konsumenta i jej zmiany.

Temat 4. Podstawy decyzji ekonomicznych producenta.

Temat 5. Konkurencja, rodzaje, mechanizm.

Temat 6. Wprowadzenie do makroekonomii. Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego.

Temat 7. Rachunek produktu narodowego.

Temat 8. Narzędzia polityki gospodarczej - polityka fiskalna a polityka pieniężna.

Temat 9. Inflacja.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: wypowiedzi ustnych (udział w dyskusji), pracy w grupach, rozwiązywania testów oraz zadań obliczeniowych (case studies), e-learning. W formach zajęć uwzględniane będą zasady projektowania uniwersalnego.

Studenci mają również prawo korzystać z indywidualnych konsultacji prowadzącego ćwiczenia (harmonogram dyżurów jest na stronie Wydziału oraz w systemie USOS).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 317
Karolina Trzaska 31/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 204
Karolina Trzaska 31/ szczegóły
3 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 317
Karolina Trzaska 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)