Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza ekonomiczna 330-PS1-2AEK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

2. F. Bławat i inni, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2017.

3. G. Gołebiowski (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnicwto Difin, Warszawa 2016.

4. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A prractitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

5. J. M. Wahlen, S. P. Baginski, M. Bradshaw, Financial reporting, financial statement analysis and valuation. A strategic perspective, Cengage Learning 2018, ISBN-978-1-337-61468-9.

Uzupełniająca:

1. B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

2.J. Dyktus, M. Gaertner, B. Malik, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Difin, Warszawa 2017.4. B. Nita (red.), Problemy analizy finansowej w praktyce, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016.

3. W. Gabrusewicz, P. Gabrusewicz, Roczne sparwozdanie finansowe przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2015.

4. M. Gospodarowicz, E. Ślązak, Corporate financial analysis , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza

2AEK_W01 (KP6_WG3) - aktywność na zajęciach, egzamin pisemny.

2AEK_W02 (KP6_WG6) - aktywność na zajęciach, egzamin pisemny.

2AEK_W03 (KP6_WG7) - aktywność na zajęciach, egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Wykład: egzamin pisemny – 100%

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie założonych do realizacji w ramach ćwiczeń efektów kształcenia.

Egzamin pisemny weryfikujący założone efekty kształcenia składa się z testu.

Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 51% łącznej ilości punktów z egzaminu.

Zakres tematów:

Wykład:

1. Wprowadzenie do analizy ekonomicznej. Istota, zakres, zadania i odbiorcy analizy ekonomicznej oraz formy prezentacji jej wyników.

2. Metody analizy ekonomicznej.

3. Źródła analizy ekonomicznej - sprawozdanie finansowe.

4. Bilans.

5. Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych (cash flow).

6. Metodologia analizy i oceny sytuacji; majątkowej, kapitałowej, kapitałowo-majątkowej, finansowej z uwzględnieniem analizy wstępnej bilansu i rachunku zysków i strat.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca projektowa, case studies

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 301
Ewa Magrel 55/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)