Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prognozowanie procesów ekonomicznych 330-ES2-2PPE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Cieślak Maria (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa 2012.

2. Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa

2008.

3. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie : metody i ich zastosowanie, Wydawnictwo Nieoczywiste, Kraków 2022.

4. Nicolas Carnor, Vincent Koen and Bruno Tissot. Economic forecasting and policy, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Uzupełniająca:

1. Barteczko Krzysztof, Bocian Andrzej F., Prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych, Wyd. UwB, Białystok 2010.

2. Nowak Edward, Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 2006.

3. Bazy danych (gpw, eurostat, gus, nbp.pl).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PPE_W01 - weryfikacja: egzamin

2PPE_W02 - weryfikacja: egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: egzamin pisemny testowy, 20 pytań, Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 51% punktów (poprawna odpowiedź na 11 pytań).

Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego istnieje możliwość ustalenia z prowadzącym formy egzaminu uwzględniającej osoby ze szczególnymi potrzebami.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń.

Skala ocen:

0-10 poprawnych odpowiedzi - ocena 2,0

11-12 poprawnych odpowiedzi - ocena 3,0

13-14 poprawnych odpowiedzi - ocena 3,5

15-16 poprawnych odpowiedzi - ocena 4,0

17-18 poprawnych odpowiedzi - ocena 4,5

19-20 poprawnych odpowiedzi - ocena 5,0

Zakres tematów:

Wprowadzenie do prognozowania. Podstawowe pojęcia - 2h

Przegląd metod prognozowania w oparciu o szeregi czasowe - 6h

Metody heurystyczne i prognozowanie ostrzegawcze - 2h

Zastosowanie prognozowania w przedsiębiorstwach - 2h

Prognozowanie w oparciu o modele ekonometryczne - 2h

Inne metody prognozowania (scenariusze, metody wielowymiarowe) - 1h

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, elementami dyskusji, analizą studiów przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 302
Paweł Piątkowski 79/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)