Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie 330-EN1-1PZA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2017

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

PZA_U01 - studia przypadków, dyskusja

PZA_U02 - studia przypadków, dyskusja

PZA_U03 - studia przypadków, dyskusja, zadania grupowe

PZA_U04 - studia przypadków, dyskusja, zadania grupowe

PZA_K01 - studia przypadków, dyskusja, zadania grupowe

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: zadania grupowe, studia przypadków oraz dyskusja.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie uzyskaniu min. 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia.

Nieobecności na ćwiczeniach

- dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach (2 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Istota i zakres zarządzania

Role i umiejętności menedżera w organizacji

Planowanie w organizacji

Struktury organizacyjne

Przywództwo i władza w organizacji

Motywowanie

Kontrolowanie w organizacji.

Metody dydaktyczne:

Zadania grupowe, studia przypadków oraz dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 8:00 - 9:45, sala 304
Monika Garwolińska 24/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 304
Aleksandra Kopko 25/ szczegóły
3 co druga sobota (parzyste), 17:10 - 18:55, sala 304
Aleksandra Kopko 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)