Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz.1 330-EN1-1ANG1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Duckworth M., Hughes J., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate Second Edition", Oxford University Press

Baade K., Holloway Ch., Scrivener J., Turner R. "Business Result Advanced Second Edition", Oxford University Press

Hughes J., Nauton J. "Business Result Intermediate Second Edition", Oxford University Press

Literatura uzupełniająca:

Flinders S. "Professional English, Business: General", Penguin

MacKenzie I. "Professional English in Use: Finance", Cambridge University Press

Sweeney S. "Professional English: Finance", Penguin

Emmerson P. "Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate", Macmillan

Emmerson P. "Business Grammar Builder", Macmillan.

Sekcje biznesowe anglojęzycznych portali informacyjnych:

- CNN: https://edition.cnn.com/business

- BBC: https://www.bbc.com/news/business

Efekty uczenia się:

1ANG1_U01 - test cząstkowy/semestralny

1ANG1_U02 - ocena prezentacji, ocena indywidualnej wypowiedzi ustnej, ocena udziału w dyskusji

1ANG1_U03 - ocena przebiegu i efektów pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po semestrze I.

Ocena prezentacji, prac pisemnych, aktywności na zajęciach i testów cząstkowych / testu semestralnego (zaliczenie na min. 51%).

Regularne uczestnictwo w zajęciach - liczba dopuszczalnych nieobecności w semestrze: 1 (2 godziny dydaktyczne). Należy mieć minimum 70% obecności, aby uzyskać zaliczenie.

Skala ocen:

100% - 91% bardzo dobry (5.0)

90% - 81% dobry plus (4.5)

80% - 71% dobry (4.0)

70% - 61% dostateczny plus (3.5)

60% - 51% dostateczny (3.0)

Zakres tematów:

Historia pieniądza i jego zastosowanie

Podatki

Bankowość i finanse

Gospodarka tradycyjna i gospodarka rynkowa

Wielkie marki – budowanie świadomości marki

Rola motywacji w pracy zawodowej

Podejmowanie decyzji i radzenie sobie z kryzysem

Rozwój kariery zawodowej z uwzględnieniem umiejętności miękkich i potrzeby dokształcania się przez całe życie

Jak przygotować i przedstawić udaną prezentację; prezentacje studentów na tematy związane z zajęciami z uwzględnieniem terminologii specjalistycznej poznanej na zajęciach

Metody dydaktyczne:

Praca z całą grupą

Praca w parach i małych grupach

Indywidualna praca studenta

Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych z wykorzystaniem podręczników, materiałów dodatkowych, nagrań audio i wideo, Internetu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paulina Nalewajko 0/25 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Paulina Nalewajko 0/25 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Januszko 0/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)