Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opodatkowanie podmiotów gospodarczych 330-ES1-2XOPG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Karwat P., Litwińczuk H. (red.), Pietrasiewicz W., Tetłak K., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2017.

2. D. Antonów, A. Bieńkowska, T. Grzegorczyk, A. Kaźmierski, A. Melezini, A. Sarna, J. Wiśniewski, D. Zalewski, Podatki 2022, Wolters Kluwer, 2022.

3. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

4. A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016.

Literatura dodatkowa:

1. Ickiewicz, J., Podatki, składki, opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.

2. Mazur Ł. (red.), Optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

4. PwC, Paying Taxes 2020, https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2020.pdf

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350 z późn. zm.

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 Nr 21, poz. 86 z późn. zm.

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 1998 Nr 144, poz. 930 z późn. zm.

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.

Efekty uczenia się:

2XOPG_U01 udział w dyskusji, analiza przypadków, kolokwium

2XOPG_U02 udział w dyskusji, analiza przypadków, kolokwium

2XOPG_K01 udział w dyskusji, analiza przypadków, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie łącznie powyżej 51% punktów uzyskanych w następującej formie:

- aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, analiza przypadków indywidualnie i w grupach),

- kolokwium składa się z analizy przypadków w formie zadań tekstowych.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zakres tematów:

Temat 1: Uwarunkowania prawne dotyczące tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa w Polsce

Temat 2: Przedsiębiorstwo jako podmiot przepisów prawa podatkowego

Temat 3: Ogólne zasady podatku dochodowego od osób fizycznych

Temat 4: Formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych

Temat 5: Ogólne zasady opodatkowania dochodów osób prawnych

Temat 6: Optymalizacja podatku dochodowego w bieżącej działalności przedsiębiorstwa - amortyzacja

Temat 7: Zaliczki na podatek przedsiębiorcy, deklaracje podatkowe

Temat 8: Ogólne zasady podatku od towarów i usług

Temat 9: Wybór najbardziej korzystnej formy opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Kolokwium

Metody dydaktyczne:

prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach), case study

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 318
Michał Wojciuk 22/24 szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 318
Michał Wojciuk 24/ szczegóły
3 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 318
Michał Wojciuk 22/ szczegóły
4 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 318
Michał Wojciuk 23/ szczegóły
5 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 318
Michał Wojciuk 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)