Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalizacyjna I 320-BS2-1PSPI
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek promotora i prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna stan poznania złożoności świata żywego oraz procesów i zjawisk przyrodniczych i rozumie potrzebę dalszych badań w naukach biologicznych (KP7_WG1)

2. Student zna i rozumie nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych (KP7_WG6)

3. Student potrafi formułować cele i hipotezy badawcze oraz dobrać metodę badawcza, adekwatną do postawionych w pracy magisterskiej celów, interpretować uzyskane wyniki i formułować wnioski na ich podstawie oraz danych z literatury (KP7_UW1, UW2)

4. Student potrafi zaplanować doświadczenia i wykorzystać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych pracy magisterskiej (KP7_UW2, UW3)

5. Student potrafi wyszukać i właściwie dobrać literaturę naukową w celu porównania uzyskanych wyników badań własnych z danymi dostępnymi w literaturze fachowej (KP7_UW5)

6. Student potrafi współpracować z członkami zespołu badawczego katedry podczas wykonywania badań laboratoryjnych lub terenowych do pracy magisterskiej (KP7_UO1)

7. Student potrafi samodzielnie zaplanować pracę nad częścią eksperymentalną i opracowaniem statystycznym uzyskanych wyników, tak aby móc przedstawić wyniki swoich badań na seminarium magisterskim (KP7_UU1)

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena postępów pracy studenta w zakresie badań laboratoryjnych/ terenowych (KP7_WG6, UW1, UW2, UW3, UO1, UU1)

2. Ocena przeprowadzonej analizy wyników badań własnych lub danych

z literatury, związanych z pracą magisterską przeprowadzana podczas konsultacji (KP7_WG1, UW1, UW5, UU1)

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań laboratoryjnych lub terenowych związanych z tematem pracy magisterskiej

Zakres tematów:

Tematykę i zakres zadań laboratoryjnych lub terenowych student ustala indywidualnie z promotorem i nauczycielem prowadzącym pracownię specjalizacyjną, zgodnie z potrzebami wynikającymi z podjętego tematu pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

projekt, metoda laboratoryjna, obserwacja, pomiar, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Grabowska, Maciej Karpowicz, Urszula Czyżewska, Izabela Tałałaj, Magdalena Czerniecka, Katarzyna Puczko, Ada Wróblewska 10/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Kostro-Ambroziak, Andrzej Gębczyński, Ewa Oleńska, Izabela Święcicka, Justyna Drewnowska, Julita Sadowska, Edyta Jermakowicz 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)