Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inwazje biologiczne 320-ES1-2INB
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Dajdok Z., Pawlaczyk P. 2009. Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Wyd. Klubu Przyrodników. Świebodzin. pp. 167. https://www.wigry.org.pl/inwazyjne_mokradlowea.pdf

2. Elton Ch., 1967. Ekologia inwazji zwierząt i roślin. PWRiL. Warszawa. pp. 189.

3. Faliński J.,B. 2004. Inwazje w świecie roślin: mechanizmy, zagrożenia, projekt badań. Phytocoenosis 16 (NS). Sem. Geobot. 10: 1-32.

4. Jackowiak B., 1999. Modele ekspansji roślin synantropijnych i transgenicznych. Phytocoenosis 11 (NS), Sem. Geobot. 6: 3-16.

5. Tokarska-Guzik B. 2005. The establishment and spread of alien plant species (kenophytes) in the flora of Poland. Wyd. UŚl, Katowice. 192 pp.

6. Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. GDOŚ. Warszawa. pp. 197.

Efekty uczenia się:

Student opisuje mechanizmy inwazji biologicznych oraz potrafi ocenić potencjał inwazyjny poszczególnych gatunków roślin i zwierząt - KA6_WG2, KA6_UW1, KA6_UK1

Student jest świadomy ekologicznych i ekonomicznych skutków inwazji biologicznych - KA6_WG2

Student sprawnie posługuje się terminologią związaną z tematyką dotyczące gatunków obcych i inwazyjnych - KA6_UK1

Sposoby weryfikacji

egzamin pisemny: KA6_WG2, KA6_UW1, KA6_UK1

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczenie do egzaminu - na podstawie pozytywnej oceny zaliczenia konwersatoriów.

Zaliczenie wykładu - pozytywna ocena z egzaminu pisemnego.

Zakres tematów:

1. Inwazje biologiczne – źródła, drogi i mechanizmy inwazji. Historia inwazji.

2. Inwazje roślin

3. Inwazje zwierząt

4. Inwazje grzybów i mikroorganizmów

5. Ekologiczne i ekonomiczne skutki inwazji biologicznych

Metody dydaktyczne:

Wykład, konsultacje, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Emilia Brzosko 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)