Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacji 340-AR1-1TIC
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

D. Cendrowska, Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składania tekstu, Warszawa 2006.

J. Cox, Microsoft Word 2010. Krok po kroku, Gliwice 2012.

A. Edney: PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk 2005, Wydawnictwo Helion 2011.

J. Lambert, Microsoft Word 2016: krok po kroku, przeł. M. Włodarz, Warszawa 2016.

J. Lambert, C. Frye, Microsoft office 2016: krok po kroku, przeł. L. Biolik, Warszawa 2016.

K. Murray, Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podejście Gliwice 2011.

J. Walkenbach, Excel 2010 PL. Formuły, Gliwice 2011, Wydawnictwo Helion

P. Wimmer: Akademickie narzędzia Microsoft Word. e-book 2012.

P. Wróblewski: MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko. Gliwice 2007.

R. Zimek: PowerPoint 2010 PL.

Strony internetowe:

Blackboard - http:// blackboard.uwb.edu.pl/

Microsoft - http://www.microsoft.com/

Excel - http://www.excelszkolenie.pl/Excel%202007/index.htm

http://excel.info.pl/

Word - http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/word/

PowerPoint - http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/powerpoint/

Microsoft365

Efekty uczenia się:

Student:

1. Potrafi posługiwać się podstawowymi programami komputerowymi (edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do tworzenia

prezentacji itp.) dla realizowania zadań i rozwiązywana problemów związanych z posiadanym wykształceniem (K_U10, K_U12)

2. Potrafi wykorzystać urządzenia technologii informacyjnej oraz odpowiednie oprogramowanie w celu wyszukiwania, selekcjonowania,

przetwarzania i dokumentowania różnego rodzaju informacji z różnych źródeł. (K_U01, K_K04)

3. Pozyskując i przetwarzając informacje, potrafi rozumieć zarówno konieczność respektowania praw autorskich i poszanowania własności

intelektualnej, jak i potrzebę ochrony własnej prywatności oraz danych. (K_W12)

4. Potrafi uświadomić potrzebę nieustannego śledzenia zmian, jakie współcześnie zachodzącą w obszarze technologii informacyjnej, oraz

dostrzec wynikające z tego korzyści. (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę przy maksimum 1 nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach. Student nieobecności odpracowuje na

konsultacjach. Warunkiem zaliczenia jest wykonanie wszystkich prac cząstkowych. Na zajęciach ćwiczenia praktyczne zaliczane są na

ocenę.

51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej.

Zakres tematów:

1. Podstawy technologii informacyjnej oraz użytkowanie komputera

Zasoby fizyczne komputera. Oprogramowanie. Bezpieczeństwo i ochrona danych

2-6. Rozwijanie umiejętności obsługi edytora tekstu

a) tworzenie oraz redagowanie dokumentów – formatowanie tekstu (zaawansowane operacje na czcionkach i akapitach; ustawianie marginesów, akapity punktowane i numerowane; na-główek i stopka; tabulatory);

b) tworzenie oraz redagowanie dokumentów (skróty klawiaturowe; blokowanie tekstu za po-mocą myszy i klawiatury; wypunktowanie, numeracja i konspekty wielopoziomowe; obramowanie i cieniowanie krawędzi; sortowanie danych; opcje języka i dzielnie wyrazów; funkcja znajdź/zamień; korespondencja seryjna);

c) tabele; wstawianie grafiki i autokształty;

d) stosowanie przypisów; automatyczny spis treści; skorowidz haseł; recenzowanie i komentarze; hiperłącza: wstawianie, usuwanie, modyfikowanie zakładek i hiperłączy;

e) standardy techniczne prac licencjackich.

7-8. Tworzenie prezentacji multimedialnych.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Metody podające: pogadanka, dyskusja, praca online;

Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, projekt;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Piechota 13/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Piechota 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)