Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język mediów rosyjskojęzycznych 340-AR1-3MKR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

http://www.ntv.ru/,

http://www.vesti.ru/,

https://www.1tv.ru/,

http://tvkultura.ru/,

https://www.5-tv.ru/.

Prasa:

«Независимая газета» http://www.ng.ru/,

«Российская газета» https://rg.ru/,

«Известия» https://iz.ru/,

«Ведомости» https://www.vedomosti.ru/,

«Комерсант» https://www.kommersant.ru/,

«Комсомольская правда» https://www.kp.ru/,

«Аргументы и Факты» http://www.aif.ru/.

https://lenta.ru/,

bbc.co.uk/russian/,

interfax.ru,

http://tass.ru/,

http://www.polit.ru/

Литературная газета http://www.lgz.ru/

Иностранная пресса о России https://www.inopressa.ru/

Газета.ру https://www.gazeta.ru/

Strony internetowe z informacjami państwowymi:

http://www.gov.ru/

http://www.mid.ru/ru/home

http://www.duma.ru/

http://government.ru/

https://www.mos.ru/

https://rg.ru/

https://wciom.ru/

http://romir.ru/

http://carnegie.ru/

http://regions.ru/

Русская Православная Церковь https://mospat.ru/

Ośrodek Studiów Wschodnich im M. Karpia: https://www.osw.waw.pl/

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych http://www.pism.pl/

Centrum Stosunków Międzynarodowych http://www.csm.org.pl/pl/

Fundacja im. S. Batorego http://www.batory.org.pl/

Online Newspaper Directory for the World http://www.onlinenewspapers.com/

B. Gołąbek, Anatomia „Runetu”. Rosyjskojęzyczny Internet jako extra terytorium byłego ZSRR. Krosno 2014.

A. Oskin, Rosyjski rynek prasy: analiza i perspektywy. „Rocznik Prasoznawczy” nr 1, 2007, s. 71–79.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG6,

KA6_WG9, KA6_WK1, KA6_UW1, KA6_UW6,

KA6_UK1, KA6_UO1,

KA6_UU1, KA6_KK1, KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę zaliczenia składają się: aktywność na zajęciach, realizacja projektów grupowych, oceny prac z ustnych i pisemnych

Zakres tematów:

• Popularne wyszukiwarki rosyjskiego Internetu;

• Rosyjskie portale informacyjne;

• Publicystyka we współczesnych mediach rosyjskich (prasa, telewizja, Internet);

• Współczesna prasa rosyjska: społeczno-polityczna, biznesowa, kobieca, dla mężczyzn, młodzieżowa, religijna, sportowa, elitarna, popularna, bulwarowa;

• Gatunki publicystyczne;

• Cechy stylu publicystycznego;

• Analiza artykułów prasowych;

• Opiniotwórcze kanały telewizyjne;

• Publicystyczne programy telewizyjne;

• Analiza werbalnych i niewerbalnych wypowiedzi w rosyjskich programach telewizyjnych: publicystycznych, informacyjnych, wywiadach, reportażach, talk-show.

Metody dydaktyczne:

testy pisemne i ustne, ocena ciągła, prezentacje,

prace pisemne, samoocena, ocena koleżeńska, obserwacja

nauczyciela,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Baczewska-Murdzek, Maryna Michaluk 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)