Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA Umiejętności łączone 1 340-AS1-1PJS
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

arte.tv - europejski portal telewizji internetowej;

Face2Face - Advanced Cambridge 2nd edition;

SpeakOut - Advanced Pearson 2nd edition;

English File - Advanced Oxford 3rd edition;

New Total English - Advanced Pearson 2nd edition;

Collectors weekly - https://www.collectorsweekly.com/

Ted talk-book review

Efekty uczenia się:

1. zna podstawy problematyki kulturoznawczej, społecznej, politycznej USA

2. czyta i interpretuje teksty (pisane, audialne i wizualne,multimedialne)

3. pisze proste rozprawki teoretyczne i krytyczne wykazując się

umiejętnością samodzielnego doboru literatury

4. posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych,

pisemnych i prezentacji multimedialnych, w języku

języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć

teoretycznych i różnych źródeł

5.posiada średniozaawansowane/zaawnsowane umiejętności językowe

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestralne przedmiotu ma, min. formę pisemną i obejmuje:

- kolokwia z wprowadzonego materiału

- kolokwia z umiejętności zintegrowanych (słuchanie, czytanie, słownictwo)

- bieżące prace kontrolne

- wypowiedzi pisemne;

Zaliczenie przedmiotu ma także formę ustną i obejmuje:

-indywidualne prezentacje i aktywność studenta podczas zajęć.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przynajmniej 51% z

w. wym. prac, regularne uczęszczanie na zajęcia,

systematyczne przygotowywanie się do zajęć, odrabianie

zadanej pracy domowej oraz aktywność na zajęciach.

Nieobecność na teście bez zwolnienia lekarskiego = 0%, nie ma możliwości poprawiania testów jednostkowych, jest możliwa ewentualna poprawa z całego semestru pod koniec tegoż;

Student ma prawo do dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych, jednak aby

zaliczyć przedmiot należy mieć co najmniej 60% obecności.

Student, który opuści więcej zajęć bez usprawiedliwienia nie będzie poddany

klasyfikacji końcowej.

Zakres tematów:

Znaczenia imion, kulturowa historia imion, utożsamianie z imionami,

Osobowość, MBTI test, nawyki osobowościowe,

Język angielski - historia języka, transformacja, różnice między osobami dwujęzycznymi i poliglotami, korzyści z nauki języka obcego, globalizacja, wielość i zróżnicowanie języka - idiomy, przysłowia, utarte frazy;

Tworzenie opowieści na podstawie obrazka, charakterystyka miast, opis wnętrz

American Trip - 10 odcinków podróży po USA zgłębiających problematykę rasową, kulturową, społeczną, polityczną i ekonomiczną;

CW-NY dirty history - historie NY

Siła konwersacji - jak przeprowadzić udaną rozmowę, debatę;

Mity, legendy miejskie, historia chińskich znaków zodiaku

Words of wisdom, Sprawiedliwość, Sekrety rodzinne

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna, w parach, grupach; projekty, prezentacje multimedialne i indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, Budynek Instytutu Neofilologii, sala 1B
Joanna Wildowicz 15/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, Budynek Wydziału Filologicznego, sala 152
Joanna Wildowicz 13/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, Budynek Instytutu Neofilologii, sala 4A
Anna Siedlecka-Karny 14/ szczegóły
4 każda środa, 13:15 - 14:45, Budynek Instytutu Neofilologii, sala 1B
Joanna Wildowicz 15/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, Budynek Wydziału Filologicznego, sala 152
Joanna Wildowicz 13/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, Budynek Wydziału Filologicznego, sala 152
Joanna Wildowicz 13/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)