Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA – pisanie akademickie 2 340-AS1-2PWR
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Howe, Stephen and Kristina Henriksson. PhraseBook for Writing Papers and Research in English. The 4th Edition. The Whole World Company Press, 2007.

Straus, Jane and Lester Kaufman. The Blue Book of Grammar and Punctuation. Jossey-Bass, 2014.

Turabian, L. Kate. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations. Chicago Style for Students & Researchers. The 8the Edition. The university of Chicago Press, 2008.

MLA Formatting and Style Guide.

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/mla_style/mla_formatting_and_style_guide/mla_formatting_and_style_guide.html

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student/ka nabędzie umiejętności pisania tzw. artykułów badawczych w dziedzinie literaturoznawstwa.

Metody i kryteria oceniania:

How to assess summary/paraphrase. Criteria:

Relevance of Content - 9 points

Processing – 9 points

Cohesion & Coherence – 9 points

Language Accuracy (Punctuation included) – 9 points

/poor 0, sufficient 3, good 6, very good 9/

Max: 36 pkt.

Grade:

Lack of formatting - Failed

0-17 points - Failed

0 points for any component – Failed (irrespective of how good other components are)

18 points - Sufficient

19-31 points - Good

32-36 points - Very Good

How to assess the students’ research paper. Criteria:

Relevance of Content - 9 points

Use of Source Material – 9 points

Organization - 9 points

Cohesion & Coherence - 9 points

Language Accuracy (Punctuation included) - 9 points

/poor 0, sufficient 3, good 6, very good 9/

Max: 45 pkt.

Grade:

Lack of formatting - Failed

0 – 19 points - Failed

0 pkt. for any component – Failed (irrespective of how good other components are)

20 – 29 points -Sufficient

30 - 39 points - Good

40 – 45 points - Very Good

There is only one chance to make up for the failed paper.

All the papers from the group are zipped together and send to the teacher as one file.

Zakres tematów:

Interpunkcja

Streszczenia

Parafraza/plagiat

MLA/Chicago Style

Czym jest artykuł badawczy

Pisanie artykułu badawczego w oparciu o źródła

Metody dydaktyczne:

Pisanie prac w domu i podczas zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, Budynek Instytutu Neofilologii, sala 9
Stefan Kubiak 16/ szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, Budynek Instytutu Neofilologii, sala 31
Stefan Kubiak 16/ szczegóły
3 każdy piątek, 11:30 - 13:00, Budynek Instytutu Neofilologii, sala 30
Aneta Szklanko-Dondziło 19/ szczegóły
4 każda środa, 11:30 - 13:00, Budynek Wydziału Filologicznego, sala 152
Aneta Szklanko-Dondziło 13/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)