Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka obcego (rosyjski) 340-AT2-1OJ
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podręcznik wiodący: Machnacz A., Из первых уст, Warszawa 2021.

1. Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., część 1, Poznań 2010.

2. Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 3, Warszawa 2012.

3. Dobrowolski J., Туры по России. Język rosyjski dla zaawansowanych, Warszawa 2003.

4. Golubiewa A., Kowalska N., Русский язык сегодня, Warszawa 2000.

5. Karolczuk M., Gałkowska D., Lipato U., Слушай, читай, не забывай: преподавание и изучение русского языка как иностранного с помощью современных технологий, Białystok 2018.

6. Wrzesińska A., От А до Я 1, 2, 3. Kurs języka rosyjskiego dla osób dorosłych kontynuujących naukę na poziomie B1/B2, Warszawa 2017.

7. Булгакова Л. Н., Захаренко И. В., Красных В.В., Мои друзья падежи. Грамматика в диалогах, Москва 2011.

8. Чернышов С., Чернышова А., Поехали!, Санкт-Петербург 2016.

9. materiały prasowe, internetowe

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- złożone zjawiska i procesy językowe, teorie wyjaśniające zależności między nimi oraz współczesne trendy w językoznawstwie KP7_WG1,

- pogłębiony aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji KP7_WG9,

- zaawansowany aparat pojęciowy z zakresu technologii informacyjnych KP7_WG12,

- problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją oraz ich złożone powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji KP7_WK1,

- złożone prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania działań związanych z daną kwalifikacją KP7_WK2,

- zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego KP7_WK3

Absolwent potrafi:

- dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) KP7_UW5,

- prowadzić w debatę w języku obcym, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich KP7_UK4,

- posługiwać się drugim językiem obcym w mowie i w piśmie na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KP7_UK6,

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie KP7_UU1

Absolwent jest gotów do:

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych KP7_KK2

Zakres tematów:

Treści programowe zawarte są w wybranym wspólnie przez wykładowcę i studentów podręczniku przeznaczonym do nauki języka rosyjskiego na poziomie B1. Szczegółowe zagadnienia tematyczne dla poszczególnych lektoratów precyzują plany nauczania opracowane przez wykładowcę w oparciu o wybrany podręcznik kursowy i materiały własne, z uwzględnieniem liczby godzin przeznaczonych na lektorat w określonym rodzaju studiów oraz formy jego zaliczenia.

1) Zagadnienia tematyczne:

- rodzina

- relacje międzyludzkie

- wygląd i charakter człowieka

- sport

- wpływ pogody na nastrój i zdrowie

- środki masowego przekazu

2) Zagadnienia gramatyczne:

- deklinacja rzeczowników, przymiotników, zaimków, liczebników

- czasownik - koniugacja, czasy, tryby, aspekt

- konstrukcja друг друга i zaimek себя

- partykuły -то, -нибудь, -либо

3) Funkcje językowe:

- opisywanie zjawisk i relacjonowanie zdarzenia

- prośba o wskazówki lub wyjaśnienie

- wyrażanie opinii

- przedstawianie wad i zalet

- uzasadnianie swoich wypowiedzi

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatyczno-tłumaczeniowa).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Alsztyniuk 2/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)