Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarys literatury francuskiej i frankofońskiej XIX-XXI w. 340-FP1-2ZLFF
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Adam A., Lerminier G., Morot-Sir E., Littérature française, 2 vol., Larousse, 1967-1968.

• Dybeł K., Marczuk B., Prokop J., Historia literatury francuskiej, PWN, 2005.

• Adamski J., Historia literatury francuskiej, Ossolineum, Wrocław, 1989.

• Brown R., Historia teatru, Diogenes, Warszawa, 1999.

• Beaumarchais (de) J.-P., Couty D., Rey A., Dictionnaire des littératures de langue française, 4 vol. Bordas, 1994.

• Brunel P., Bellenger Y., Couty D., Cellier Ph., Histoire de la littérature française, 2 vol., Bordas, 1972.

• Corvin M., Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Bordas, 1999.

• Demougin J., Dictionnaire historique, thématique et technique des littératures, Larousse, 1985.

• Dictionnaire littéraire des personnages littéraires et dramatiques de tous les pays, SEDE, Paris, 1960.

• Dictionnaire international des termes littéraires, sous la direction de R. Escarpin, Francke, Berne, 1970.

• Kowalski J., Loba A. i M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, 2005.

• Lagarde A., Michard L., Le XIXe siècle, Le XXe siècle, les grands auteurs français du programme,, Bordas1963.

• Littérature. Textes et documents, Collection Henri Mitterand, 5 vol., Nathan, 1988 – 1991.

• Manuel d'histoire littéraire de la France, 6 vol., Editions Sociales, 1976 – 1982.

• Pavis P., Dictionnaire du théâtre, Dunod, 1998.

ORAZ

Lektury wymienione w planie zajęć – patrz pkt. „Treści merytoryczne przedmiotu”

Efekty uczenia się:

• zapoznanie Studentów z periodyzacją literatury francuskiej i frankofońskiej

• zapoznanie Studentów z kluczowymi zjawiskami estetycznymi w perspektywie chronologicznej;

• przygotowanie do samodzielnej pracy z tekstem literackim (kwalifikacji gatunkowej, estetycznej, analizy treści)

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają formę wykładu interaktywnego.

Ocena z przedmiotu będzie wystawiona na podstawie:

- obecności na wykładzie (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze - przekroczenie tego limitu ma wpływ na ocenę końcową)-

-prac zaliczeniowych wskazanych na pierwszym spotkaniu

FAKULTATYWNIE:

-czynny udział w Godzinie z baśnią francuską

-wypełniony kwestionariusz teatru na podstawie sztuki teatralnej obejrzanej na żywo

Zakres tematów:

LE XIXe SIECLE:

I. périodisation du XIXe siècle; présentation de courants littéraires (romantisme. Parnasse ; réalisme et naturalisme, décadentisme et symbolisme)

II. Romantisme dans la poésie (Hugo, Vigny) et dans le théâtre (Préface de Cromwell, V. Hugo)

III. Parnasse

IV. Réalisme et naturalisme (Balzac, Zola)

V. Symbolisme (Maeterlinck)

LE XXe SIECLE

poésie : Paul Valéry, analyse des oeuvres choisies (L'Abeille, Les Pas) ; Guillaume Apollinaire, analyse des oeuvres choisies (Zone; Pont Mirabeau; Les Fenêtres; Lundi, rue Christine; Il pleut; La colombe poignardée et le jet d'eau) ; Blaise Cendrars, analyse de Pâques à New York ; Francis Ponge, analyse des oeuvres choisies (Orange, L’Huître)

théâtre : Jean-Paul Sartre, analyse de la pièce Huis clos ; Eugène Ionesco, analyse de La Cantatrice chauve de Ionesco

roman : Marcel Proust, analyse Du côté de chez Swann ; Jean-Paul Sartre, analyse de La Nausée ; Alain Robbe-Grillet, analyse de La Jalousie

Metody dydaktyczne:

wykład interaktywny, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Włoczewska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)