Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarys literatury francuskiej i frankofońskiej XIX-XXI w. 340-FP1-2ZLFF
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Adam A., Lerminier G., Morot-Sir E., Littérature française, 2 vol., Larousse, 1967-1968.

• Dybeł K., Marczuk B., Prokop J., Historia literatury francuskiej, PWN, 2005.

• Adamski J., Historia literatury francuskiej, Ossolineum, Wrocław, 1989.

• Brown R., Historia teatru, Diogenes, Warszawa, 1999.

• Beaumarchais (de) J.-P., Couty D., Rey A., Dictionnaire des littératures de langue française, 4 vol. Bordas, 1994.

• Brunel P., Bellenger Y., Couty D., Cellier Ph., Histoire de la littérature française, 2 vol., Bordas, 1972.

• Corvin M., Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Bordas, 1999.

• Demougin J., Dictionnaire historique, thématique et technique des littératures, Larousse, 1985.

• Dictionnaire littéraire des personnages littéraires et dramatiques de tous les pays, SEDE, Paris, 1960.

• Dictionnaire international des termes littéraires, sous la direction de R. Escarpin, Francke, Berne, 1970.

• Kowalski J., Loba A. i M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, 2005.

• Lagarde A., Michard L., Le XIXe siècle, Le XXe siècle, les grands auteurs français du programme,, Bordas1963.

• Littérature. Textes et documents, Collection Henri Mitterand, 5 vol., Nathan, 1988 – 1991.

• Manuel d'histoire littéraire de la France, 6 vol., Editions Sociales, 1976 – 1982.

• Pavis P., Dictionnaire du théâtre, Dunod, 1998.

ORAZ

Lektury wymienione w planie zajęć – patrz pkt. „Treści merytoryczne przedmiotu”

Efekty uczenia się:

• zapoznanie Studentów z periodyzacją literatury francuskiej i frankofońskiej

• zapoznanie Studentów z kluczowymi zjawiskami estetycznymi w perspektywie chronologicznej;

• przygotowanie do samodzielnej pracy z tekstem literackim (kwalifikacji gatunkowej, estetycznej, analizy treści)

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają formę ćwiczeń-konwersatorium.

Ocena z przedmiotu będzie wystawiona na podstawie:

- obecności (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze - przekroczenie tego limitu ma wpływ na ocenę końcową)

- weryfikacji znajomości treści lektur

- wykonania prac zaliczeniowych ustalonych ze Studentami na pierwszym spotkaniu

FAKULTATYWNIE:

-czynny udział w Godzinie z baśnią francuską

Zakres tematów:

LE XIXe SIÈCLE

• LE ROMANTISME

Définitions du romantisme et esthétique romantique

Caractères de la poésie romantique

Biographie de Victor Hugo (exposé/traduction)

Analyse de poèmes de Victor Hugo: Le Cor ; Mariage de Roland ; Les Djinns

• LE ROMANITSME – DRAME ROMANTIQUE

Vers le drame romantique: mélodrame et tragédie historique (exposé)

Principes du drame romantique selon Victor Hugo (Préface de Cromwell de 1827)

Drame romantique vs. pièce bien faite

• LE REALISME

Définitions du réalisme et esthétique réaliste

Représentants du réalisme dans le roman (exposé)

Analyse du Cousin Pons d’Honoré de Balzac

Représentants du réalisme dans le théâtre (exposé)

• LE NATURALISME

Définitions du naturalisme

Biographie d’Emile Zola (exposé/traduction)

Naturalisme selon Emile Zola - cycle de Rougon-Macquart de Zola

Analyse des fragments de Germinal

• LE PARNASSE

Définitions du Parnasse et doctrine du mouvement

Principaux représentants du Parnasse: (Charles Marie René Leconte de Lisle, Catulle Mendès, Sully Prudhomme, José-Maria de Heredia, François Coppée, Léon Dierx: exposés)

Analyse de fragments: Hortorum Deus (I), Epiphanie de José-Maria de Heredia

• LE SYMBOLISME

Poètes maudits (exposés)

Définitions du symbolisme et représentants du mouvement

Analyse de fragments : Maurice Maeterlinck, Serres Chaudes

LE XX SIECLE

• L‘AVANT-GARDE ET LE SURREALISME

Les –ismes du début du XXe siècle et définitions de l’avant-garde

Représentants de l’avant-garde française et leurs objectifs esthétiques (exposés)

Analyse des manifestes littéraires et artistiques (manifeste de l’humanisme ; manifeste de l’unanimisme ; manifeste des futuristes ; manifeste de dadaïstes ; manifeste surréaliste)

• LA POESIE REVOLTEE

Poètes surréalistes: Louis Aragon, Paul Eluard, Desnos, Tristan Tzara (exposés)

Analyse de poèmes choisis

• LE ROMAN EXPERIMENTAL

Biographie de Marcel Proust (exposé)

Analyse de fragments de A la recherche du temps perdu (Du côté de chez Swann)

• LA LITTERATURE ENGAGEE DE L’APRES-GUERRE (DES 1945)

Jean-Paul Sartre (exposé)

Définitions de l’existentialisme et ses mots-clés: liberté, choix, engagement, autrui, ...

Analyse de fragments de Mouches de Sartre

• LE THEATRE DE L’ABSURDE

Définitions de l’absurde

Albert Camus et l’absurde : Le mythe de Sisyphe ; Le Malentendu

Représentants de l’absurde: Beckett, Ionesco, Adamov, Arrabal (exposés)

Analyse de fragments de la Cantatrice chauve

• LE NOUVEAU ROMAN

Principaux représentants du Nouveau roman (exposés)

Analyse de fragments de la Jalousie d’Alain Robbe-Grillet

LISTE DE LECTURES

Hugo, Victor : Le Cor, Mariage de Roland, Les Djinns ; Préface de Cromwell

Balzac, Honoré de : Le Cousin Pons

Zola, Émile : Germinal

Heredia, Jose-Maria de : Hortorum Deus (I); Épiphanie

Maeterlinck, Maurice : Serres chaudes

Proust, Marcel : Du côté de chez Swann

Sartre, Jean-Paul : L’existentialisme est un humanisme ; Les Mouches

Camus, Albert : Le mythe de Sisyphe ; Le Malentendu

Ionesco, Eugène : La Cantatrice chauve

Robbe-Grillet, Alain : La Jalousie

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Włoczewska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)