Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dyskursu 340-ON2-1ADA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Brown, G., Yule, G. 1983. Discourse Analysis. CUP.

2.Cook, G. 1990. Discourse. OUP.

3. Fairclough Norman, 2003. Analyzing Discourse. Routledge

4. Fox, B.A. 1995. Discourse Structure and Anaphora. Written and Conversational English, CUP

5. Halliday, M.A.K. and R. Hassan, 1976. Cohesion in English. Longman: London and New York.

6. Langford, D. 1994. Analysing Talk, Macmillan (prezentacje 2013/2014)

7. McCarthy, M. 1996. Discourse Analysis for Language Teachers. CUP.

8. Nunan,D.1993. Introducing Discourse Analysis, Penguin English.

9. Riggenbach, H. 1999. Discourse Analysis in the Language Classroom. Vol.1 The Spoken Language, Ann Arbor The University of Michigan Press.

10. Salkie, R. 1995. Text and Discourse Analysis, Routledge, London and New York

11. Schiffrin, D., Tannen, D. & H.E. Hamilton (eds.) 2001. The Handbook of Discourse Analysis. Blackwell Publishers

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące analizy dyskursu. KA7_WG4

KA7_WG7

2. Absolwent rozumie procedury stosowane w analizie dyskursu przez pryzmat jego struktury prozodycznej. KA7_WG4

KA7_WG7

3. Absolwent posiada wiedzę na temat teorii badawczych dyskursu. KA7_WG4

KA7_WG7

UMIEJĘTNOŚCI

4. Absolwent potrafi przeprowadzić analizę prozodyczną dyskursu za pomocą oprogramowania komputerowego. KA7_UW1

5. Absolwent posiada umiejętność analizy, porównania i prezentacji idei i poglądów na temat typów wypowiedzi ustnych, ich struktury, spójności, środków wyrazu. KA7_UW6

KA7_UK1

KA7_UK4

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

6. Absolwent potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań. KA7_KK2

7. Absolwent jest gotów do uczestniczenia w różnych formach życia kulturalnego KA7_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne.

Zakres tematów:

1. Dyskurs, analiza dyskursu - historia, definicje, pojęcia.

2. Cechy języka mówionego i pisanego

3. Typy dyskursu i funkcje języka

4. Lingwistyczne elementy dyskursu

5. Akty mowy

6. Spójność wypowiedzi

7. Tematyczno- rematyczna struktura zdania

8. Koherencja

9. Analiza propozycjonalna

10. Procesy przetwarzania informacji w dyskursie

Metody dydaktyczne:

wykład online

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Pawłowska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)