Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dyskursu 340-ON2-1ADA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1983. Discourse Analysis. CUP.

2.Cook, G. 1990. Discourse. OUP.

3. Fairclough Norman, 2003. Analyzing Discourse. Routledge

4. Fox, B.A. 1995. Discourse Structure and Anaphora. Written and Conversational English, CUP

5. Halliday, M.A.K. and R. Hassan, 1976. Cohesion in English. Longman: London and New York.

6. Langford, D. 1994. Analysing Talk, Macmillan (prezentacje 2013/2014)

7. McCarthy, M. 1996. Discourse Analysis for Language Teachers. CUP.

8. Nunan,D.1993. Introducing Discourse Analysis, Penguin English.

9. Riggenbach, H. 1999. Discourse Analysis in the Language Classroom. Vol.1 The Spoken Language, Ann Arbor The University of Michigan Press.

10. Salkie, R. 1995. Text and Discourse Analysis, Routledge, London and New York

11. Schiffrin, D., Tannen, D. & H.E. Hamilton (eds.) 2001. The Handbook of Discourse Analysis. Blackwell Publishers

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące analizy dyskursu. KA7_WG4

KA7_WG7

2. Absolwent rozumie procedury stosowane w analizie dyskursu przez pryzmat jego struktury prozodycznej. KA7_WG4

KA7_WG7

3. Absolwent posiada wiedzę na temat teorii badawczych dyskursu. KA7_WG4

KA7_WG7

UMIEJĘTNOŚCI

4. Absolwent potrafi przeprowadzić analizę prozodyczną dyskursu za pomocą oprogramowania komputerowego. KA7_UW1

5. Absolwent posiada umiejętność analizy, porównania i prezentacji idei i poglądów na temat typów wypowiedzi ustnych, ich struktury, spójności, środków wyrazu. KA7_UW6

KA7_UK1

KA7_UK4

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

6. Absolwent potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań. KA7_KK2

7. Absolwent jest gotów do uczestniczenia w różnych formach życia kulturalnego KA7_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach, lektura podanych materiałów, oraz przygotowanie i zaliczenie prezentacji.

Zakres tematów:

1. Discourse, discourse analysis - definitions, history.

2. Spoken and written language

3. Types of discourse and functions of language

4. Linguistic elements of discourse

5. Linear structure

6. Cohesion

7. Thematic-rhematic structure

8. Coherence

9. Propositional analysis

10. Information processing in discourse

11. Speech acts

12. Intercultural communication

Tematyka prezentacji:

1. Dyskurs prawniczy

2. Dyskurs ekologiczny

3. Dyskurs medyczny

4. Dyskurs wojenny

5. Dyskurs dyplomatyczny

6. Dyskurs religijny

7. Dyskurs pedagogiczny

8. Dyskurs polityczny

9. Dyskurs lekcyjny

10. Dyskurs medialny

11. Dyskurs sportowy

12. Dyskurs kulinarny

13. Dyskurs rodzinny

14. Dyskurs nastoletni

15. Dyskurs studencki

16. Dyskurs menedżerski

17. Dyskurs dziennikarski

18. Dyskurs celebrycki

19. Dyskurs akademicki

20. Dyskurs naukowy

21. Dyskurs więzienny

22. Dyskurs biznesowy

23. Inne...

Metody dydaktyczne:

analiza przykładów językowych

- prezentacje

- dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Pawłowska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)