Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej cz. 3 340-RK1-3HLR3
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

1.-2. Literatura rosyjska XX wieku: periodyzacja procesu historycznoliterackiego, rola wydarzeń historycznych, dwoisty model kultury w ZSRR, nauka o literaturze w ZSRR i na Zachodzie.

3. Przełom modernistyczny w kulturze rosyjskiej. Zróżnicowanie ideowe i estetyczne Srebrnego Wieku.

4. Symbolizm rosyjski. Teoria symbolu, filozofia, twórczość symbolistów „starszych”.

5. Twórczość symbolistów „młodszych”: Iwanow, Bieły, Błok.

6. Od kryzysu symbolizmu do kolejnych przekształceń tradycji literackiej. Akmeizm w literaturze rosyjskiej.

7. Rewolucja w sztuce. Futuryzm i awangarda.

8. Proza początku XX wieku.

9. Literatura i kultura po przewrocie bolszewickim (1917–1921).

10. Siergiej Jesienin i rosyjscy imażyniści.

11. Życie literackie w latach dwudziestych. Kierunki – tematy – gatunki i rodzaje literackie.

12. Humor, satyra i groteska w literaturze lat dwudziestych.

13. Maksim Gorki – jego rola w historii literatury i życiu literackim w ZSRR.

14. Wygnani z ojczyzny. Literatura pierwszej emigracji.

15. Koniec pluralizmu w sztuce. Socrealizm (1929–1953).

16. Twórcy spoza kanonu socrealistycznego.

17. Odwilż. Odrodzenie życia kulturalnego, poszerzenie granic wolności twórczej.

18. Literatura w czasie odwilży.

19. Bohema w czasach ZSRR. Fenomen „sześćdziesiątników”

20. Radziecka proza wojenna.

21. Tematyka chłopska w literaturze radzieckiej: fiction i (quasi)non-fiction.

22. Poezja krajowa w czasach zastoju. Trzy pokolenia – trzy postawy twórcze.

23. Wolna proza rosyjska. Emigracja i samizdat.

24. Twórczość bardów jako fenomen niezależnej kultury rosyjskiej czasów ZSRR.

25. Literatura rosyjska wobec totalitaryzmu. Tematyka łagrowa.

26. Proza trzeciej emigracji.

27. Poeci emigracyjni.

28. Twórczość Iosifa Brodskiego.

29. Postmodernizm rosyjski.

30. Literatura w czasach pierestrojki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 28
Grzegorz Czerwiński 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)