Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o akwizycji i nauce języków 340-RP1-1WOA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Arabski J., 1985 „O przyswajaniu języka drugiego (obcego)”, Warszawa: WSiP,

2. Kurcz I, 2007, „Psychologiczne aspekty dwujęzyczności”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

3. Michońska-Stadnik A., 1996, „Strategie uczenia się i autonomia ucznia w warunkach szkolnych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

4. Marciniak I., 2009. Europejskie portfolio językowe - założenia a rzeczywistość, [w:] „Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych”, M. Pawlak, M. Derenowski, B. Wolski (red), Poznań-Kalisz 2009, s. 165-169.

Literatura uzupełniająca:

1. Kurcz I., 2000, „Psychologia języka i komunikacji”, Warszawa: Scholar,

2. Shugar G.W., 1982, „Interakcja, koordynacja linii działania i funkcjonowanie językowe”, Wrocław: Ossolineum

3. Shugar G.W., Smoczyńska M. (red.), 1980, „Badania nad rozwojem języka dziecka”, Warszawa: PWN

4. Kurcz I., Okuniewska H. 2011, „Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka”, Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica

Efekty uczenia się:

KA6_WG1,KA6_WG2, KA6_WG4, KA6_WG5, KA6_WG7, KA6_WG9, KA6_WK1 KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UW6, KA6_UW7, KA6_UK4, KA6_UO1, KA6_UU1, KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie testu oraz prawidłowo wykonanej pracy projektowej i zaprezentowanej wykładowcy.

Zajęcia i zaliczenia będą przeprowadzone z wykorzystaniem wskazanej przez władze UwB platformy.

Nieobecności:

- student nie otrzymuje zaliczenia po opuszczeniu powyżej 30% zajęć;

- w celu uzyskania zaliczenia przedmiotu – student jest zobowiązany zaliczyć nieobecności (treści) w ramach konsultacji (jeżeli nieobecności nie przekraczają 30% zajęć).

Zakres tematów:

1. Psycholingwistyka – pojęcia ogólne.

2. Przyswajanie, uczenie się języka ojczystego i obcego.

3. Teorie przyswajania i uczenia się języków.

4. Neurofizjologiczne podłoże języka.

5. Kompetencja językowa, komunikacyjna, międzykulturowa.

7. Dwujęzyczność/wielojęzyczność u dzieci i dorosłych.

8. Strategie uczenia się języka obcego.

9. Porfolio językowe.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusje, prezentacja, zadania testowe oraz projektowe, indywidualne pytania kontrolne, konsultacje indywidualne.

Zajęcia będą prowadzone przy wykorzystaniu wskazanej przez władze UwB platformy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)