Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe nurty i orientacje w humanistyce i naukach historycznych 260-SDH3-1NNH
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

M. Bal 2012, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, tł. „zespół” (s. 79-114).

I. de Jong 2018, Narratology and Classics: A Practical Guide, Oxford.

Living Handbook of Narratology: https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/106.html

M. Foucault, Kim jest autor? w: Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, wyb. i opr. T. Komendant, Warszawa 1999, s. 199-219.

R. Barthes, Śmierć autora, „Teksty drugie” 1-2 (1999), s. 247-251

T. Mojsik, Manipulacje przestrzenią i czasem w historiografii. Perspektywa narratywistyczna (w:) Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, red. P. Guzowski, M. Liedke, Kraków 2007, s. 239-252.

T. Mojsik, Tragedia w domu Antygonidów albo o (poli)narracji historycznej (w:) Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, red. K. Nawotka, M. Pawlak ("Antiquitas" 29), Wrocław 2007, s. 123-144.

T. Mojsik, Kto zabił Demetriosa albo o nieuchronności perspektywy narratywistycznej, (w:) Narracja, historia, fikcja: Dawne kultury w historiografii i literaturze, red. Ł. Grützmacher, Warszawa 2009, s. 155-167.

T. Mojsik, Timajos, cover-texts i kontekst narracyjny w analizie historycznej, "Historyka" 46 (2016): 249-269.

U. Eco, Sześć przechadzek po lesie fikcji, tł. J. Jarniewicz, Kraków 1996

P. Burke, Historia kulturowa, Kraków 2012;

Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, opr. W. Lengauer, L. Trzcionkowski, Warszawa 2011;

G. Althoff, Potęga rytuału, Warszawa

J.-C. Schmitt, Gesty w średniowieczu, Warszawa

J. Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, Warszawa 1998,

A. Barnard, Antropologia, tł. S. Szymański, Warszawa 2004

M. Mauss, Socjologia i antropologia, tł. M. Król i in., Warszawa 2001.

A. van Gennep, Obrzędy przejścia, tł. B. Biały, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2006;

James Clifford, Kłopoty z kulturą, tł. E. Dżurak i in., Warszawa 2000

Edward W. Said, Orientalizm, Warszawa 1991

Eric W. Rothenbuler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, tł. J. Barański, Kraków 2003

F. Bowie, Antropologia religii, tł. K. Pawluś, Kraków 2008

Victor W. Turner, Liminalność i communitas (w:) Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, wyd. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004, s. 240-266.

Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, opr. zbiorowe, Warszawa 2018

P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, tł. M. Napiórkowski, Warszawa 2012.

P. Nora, Między pamięcią a przeszłością,

E. Soja, Thirdspace,

E. Rybicka, Geopoetyka, Kraków.

Efekty uczenia się:

doktorant potrafi zastosować przedstawiane koncepcje teoretyczne do analizy innego materiału źródłowego (TM)

Metody i kryteria oceniania:

(T. Mojsik): Na zakończenie semestru należy przygootwać notatkę, w której doktorant wskazuje możliwości zastosowania przedstawianych na zajęciach czy w formie wykładów online czy screncastow metodologii do materiałów źródłowych, które są podstawą przygotowywanej rozprawy doktorskiej, czy ogólniej w obrębie zagadnień które stanowią rdzeń planowanej pracy.

Zakres tematów:

Historia i narratologia (TM)

Kategorie przestrzeni i pamięci w humanistyce (TM)

Antropologia historyczna (TM)

Analiza prac studentów, dyskusja nad wykorzystaniem teorii w badaniach historycznych. (TM + PG)

Analiza użyteczności rozmaitych podejść teoretycznych w badaniach historycznych na przykładzie tematyki prac doktorantów (PG)

Historia środowiskowa a geografia historyczna (PG)

Biologiczny standard życia w przeszłości (PG)

Metody dydaktyczne:

zajęcia stacjonarne lub online, screencasty, prezentacja multimedialna, dyskusja w grupie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Mojsik, Piotr Guzowski 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)