Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing miast i regionów europejskich 400-US1-3MMR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Literatura:

Pogorzelski, J., Praktyczny marketing miast i regionów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012

Szromnik, A. T. (red.), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Kluwer Wolters Kluwer Business, Kraków, 2010

Florek M., Augustyn A., Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury, Best Place, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

K1A_U04 potrafi prawidłowo ocenić przebieg określonych procesów politycznych i gospodarczych, rozumie ich istotę i dostrzega ich przyczyny, efekty i znaczenie oraz wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania - test pisemny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1A_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - test pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy - pisemny.

87%-100% bdb

84%-86% db+

69%-83% db

66%-68% dst+

51%-65% dst

Zakres tematów:

Pojęcie i istota marketingu miejsc

Źródła informacji jako podstawa kreowania marketingu miejsc

Segmentacja odbiorców marketingu miejsc

Narzędzia promocji regionów

Instrumenty promocji miast

Zasady kreowania wizerunku regionów i miast

Wybrane strategie europejskich regionów i miast

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny wspomagany multimediami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:30 - 16:40, sala 402
Marek Kruk 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)