Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing miast i regionów europejskich 400-US1-3MMR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Literatura:

Pogorzelski, J., Praktyczny marketing miast i regionów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012

Szromnik, A. T. (red.), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Kluwer Wolters Kluwer Business, Kraków, 2010

Florek M., Augustyn A., Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury, Best Place, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

K1A_U02 potrafi w sposób prawidłowy aplikować zdobytą wiedzę w zakresie podstaw ekonomii do rozwiązywania problemów praktycznych, również w wymiarze działalności zawodowej

Weryfikacja: obserwacja aktywności na zajęciach, praca w grupach

K1A_U04 potrafi prawidłowo ocenić przebieg określonych procesów politycznych i gospodarczych, rozumie ich istotę i dostrzega ich przyczyny, efekty i znaczenie oraz wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania

Weryfikacja: praca domowa, kolokwium

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1A_K05 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Weryfikacja: obserwacja aktywności na zajęciach, praca w grupach

K1A_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Weryfikacja: obserwacja aktywności na zajęciach, praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit, powinny być zaliczone na konsultacjach.

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie kolokwium w formie pisemnej (20%) oraz aktywności podczas ćwiczeń (80%). Do zaliczenia trzeba uzyskać przynajmniej 51%.

Zakres tematów:

Pojęcie i istota marketingu miejsc.

Źródła informacji jako podstawa kreowania marketingu miejsc.

Segmentacja odbiorców marketingu miejsc.

Narzędzia promocji regionów. Instrumenty promocji miast.

Zasady kreowania wizerunku regionów i miast.

Wybrane strategie europejskich regionów i miast.

Metody dydaktyczne:

Studenci są angażowani do pracy indywidualnej i grupowej w formie odpowiedzi ustnych, prezentowania prac domowych, dyskusji oraz wspólnego omawiania zagadnień i analizy studiów przypadku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:30 - 15:00, sala 404
Stanislav Pilžys 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)