Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Presentation techniques 400-IS1-2PRT
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. O'Hair, D., Rubenstein, H., & Stewart, R. (2019). A speaker's guidebook: Text and reference. Bedford/St. Martin's.

2. Anderson, C., & Korreck, S. (2019). Presenting data effectively: Communicating your findings for maximum impact. Sage Publications.

3. Gallo, C. (2014). Talk like TED: The 9 public-speaking secrets of the world's top minds. St. Martin's Press.

Efekty uczenia się:

KP6_UK1 - posługiwać się angielską terminologią informatyczną dla czytania, wykonania i prezentacji zadań na poziomie B2

KP6_UK2 - posługiwać się polską terminologią informatyczną dla czytania, wykonania i prezentacji zadań ,

KP6_UU1 - samodzielnie planować własną karierę w zakresie podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji

KP6_KR1 - odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w tym przestrzegania zasad etycznych i prawnych pracując w zakresie IT

Weryfikacja efektu (-ów): sprawozdanie i prezentacja pracy

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Ocena pracy studenta oparta jest na ocenie jego aktywności w pracach prowadzonych

Podstawą zaliczenia jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia oraz wiedza i umiejętności dt. zakresu przedmiotu.

Skala ocen:

0% - 50.9% - ocena niedostateczna

51% - 60.9% - ocena dostateczna

61% - 70.9% - ocena dostateczna plus

71% - 80.9% - ocena dobra

81% - 90.9% - ocena dobra plus

91% - 100% - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

The course will be delivered through a combination of lectures, group activities, and individual assignments. Lectures will provide theoretical and practical frameworks for understanding and developing effective presentations. Group activities will provide opportunities for students to practice and develop their skills in a collaborative environment. Individual assignments will allow students to apply and reflect on what they have learned, and receive feedback from peers and the teacher.

The course outline is the following:

1: Introduction to presentation techniques

- Course overview and expectations

- Importance of effective presentations

- Understanding the audience and purpose of presentations

2: Developing effective presentations

- Developing a clear message and purpose

- Techniques for organizing content

- Creating effective introductions and conclusions

3: Delivering presentations with confidence

- Techniques for managing nervousness and anxiety

- Developing vocal and physical presence

- Strategies for engaging with the audience

4: Using visual aids effectively

- Types of visual aids

- Designing effective slides and handouts

- Using visual aids to enhance the message

5: Using body language effectively

- Understanding the impact of body language

- Techniques for using body language to engage with audiences

- Avoiding common body language mistakes

6: Handling unexpected situations

- Strategies for handling unexpected situations during presentations

- Techniques for handling questions and objections

- Dealing with technical issues

7: Peer evaluations

- Techniques for providing constructive feedback to peers

- Peer evaluations and feedback

8: Final presentations and self-reflection

- Students will deliver their final presentations

- Self-reflection and evaluation of their own presentations

- Course wrap-up and next steps

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: prace praktyczne, sprawozdania i prezentacja prac, dyskusja, ocena zadań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 16:50 - 18:20, sala NZ-nauczanie zdalne
Mieczysław Muraszkiewicz 6/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:50 - 13:20, sala 407
Germanas Budnikas 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)