Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek różniczkowy i całkowy II 390-FG1-1RRC2
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. W.Krysicki, L.Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 1998.

2. R.Rudnicki: Wykłady z analizy matematycznej, PWN, Warszawa 2001.

3. M.Gewert, Z.Skoczylas, Analiza matematyczna II, GiS, Wrocław 2004.

4. M.Gewert, Z.Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne, GiS, Wrocław 2003.

5. M.Gewert, Z.Skoczylas, Elementy analizy wektorowej, GiS, Wrocław 2000.

6. https://www.wolfram.com/language/fast-introduction-for-math-students/en/ (przewodnik po programie mathematica)

Efekty uczenia się:

0. zna zasady użytkowania systemow operacyjnych oraz pakiet wybranych specjalistycznych programów aplikacyjnych - w tym Srodowisko do analizy danych i obliczei symbolicznych (Mathematica)

1. Poznaje podstawowy aparat matematyczny analizy matematycznej i innych działów matematyki wyższej, niezbędny do dalszego studiowania fizyki.

2. Zdobywa sprawność rachunkową i umiejętność stosowania narzędzi matematycznych do stawiania oraz rozwiązywania problemów fizyki i dyscyplin pokrewnych.

3. Umie przeprowadzać i zreferować wybrane rozumowania matematyczne o niewielkim stopniu złożoności

4. Posługuje się językiem matematycznym do opisu rzeczywistości fizycznej.

5. Posiada sprawność rachunkową w zakresie rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych i umie rozwiązywać proste równania różniczkowe zwyczajne.

6. Orientuje się w zagadnieniach matematyki wyższej mających znaczenie dla dalszego studiowania fizyki.

7. Umie zastosować metody matematyki wyższej do niektórych zagadnień nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

K_W23, K_W06, K_W07, K_U03, K_U04.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z laboratorium wystawiana jest na podstawie wyników dwóch kolokwiów (średnia arytmetyczna procentowych wyników) i aktywności(maksymalnie 10% doliczane do wyniku z kolokwium) :

0% - 50% - ocena niedostateczna

51% - 60% - ocena dostateczna

61% - 70% - ocena dostateczna plus

71% - 80% - ocena dobra

81% - 90% - ocena dobra plus

91% - 100% - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

0. Poznanie podstawowych narzędzi dostarczonych przez wybrany pakiet do obliczeń symbolicznych.

1. Wykonywanie podstawowych obliczeń z rachunku różniczkowego i całkowego

2. Różniczkowanie funkcji złożonej, funkcji odwrotnej i funkcji uwikłanej.

3. Ekstrema lokalne i globalne funkcji dwóch zmiennych.

Obliczanie jakobianu.

4. Całki podwójne, potrójne oraz ich zastosowania.

5. Obliczanie gradientu, rotacji, dywergencji.

6. Obliczanie całek krzywoliniowych (praca, krążenie pola wzdłuż krzywej) i całek powierzchniowych (strumień pola). Sprawdzanie twierdzenia Stokesa.

6. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych rzędu pierwszego (równania o rozdzielonych zmiennych, metoda podstawiania).

7. Rozwiązywanie skalarnych równań liniowych o stałych współczynnikach. Metoda uzmienniania stałych dla równań niejednorodnych.

8. Zastosowania równań różniczkowych w fizyce.

Metody dydaktyczne:

instruktarz, rozwiązywanie zadań przy pomocy komputera, wizualizacja wyników, studenci stymulowani są do dyskusji wyników,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 2001
Maciej Jurgielewicz 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)