Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna III 360-MS1-2AM3
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. W. Krysicki, L. Włodarski „Analiza matematyczna w zadaniach”

2. M. Gewert, Z. Skoczylas „ Analiza matematyczna. Przykłady i zadania”

3. J. Banaś, S. Wędrychowicz „Zbiór zadań z analizy matematycznej”

4. G. N. Berman „Zbiór zadań z analizy matematycznej”

Efekty uczenia się:

Potrafi całkować funkcje wielu zmiennych.K_U07, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_W02, K_W04, K_W05, K_W07

Rozumie pojęcie rozkładu jedności i umie je stosować.K_U09, K_U11, K_U12, K_U23, K_W02, K_W04, K_W05

Zna i umie stosować rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych; zna podstawowe twierdzenia w tym zakresie.K_U12, K_W02, K_W04, K_W05, K_W07

Ma podstawową wiedzę na temat przestrzeni odwzorowań liniowych ciągłych i wieloliniowych.K_U16, K_U17, K_W02, K_W04, K_W05

Metody i kryteria oceniania:

1.Przewidziane są następujące prace pisemne: kolokwia, prace domowe. Prowadzący wyznacza dwa terminy każdego z kolokwiów, przy czym drugi termin jest terminem poprawkowym.

2.Uzyskanie przez studenta 4 lub więcej nieusprawiedliwionych nieobecności stanowi podstawę do niezaliczenia ćwiczeń.

3. Ocenę końcową stanowią punkty zdobyte na kolokwiach, kartkówkach i pracach domowych. Aby zaliczyć ćwiczenia student musi zdobyć przynajmniej połowę możliwych do zdobycia punktów. Oceny końcowe wystawiane są zgodnie z następującym kryterium:

• 90%-100% możliwych do zdobycia punktów- bardzo dobry

• 80%-89% możliwych do zdobycia punktów – dobry plus

• 70%-79% możliwych do zdobycia punktów – dobry

• 60%-69% możliwych do zdobycia punktów – dostateczny plus

• 50%-59% możliwych do zdobycia punktów – dostateczny

• Mniej niż 50% możliwych do zdobycia punktów- niedostateczny

4. Prowadzący może podnieść ocenę o 0,5 stopnia w przypadku, gdy student wykazał się dużą aktywnością w czasie zajęć, bądź zaliczył wszystkie kolokwia w pierwszym możliwym terminie.

Zakres tematów:

Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych. Funkcje uwikłane. Ekstrema warunkowe. Twierdzenie o odwzorowaniu odwrotnym.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 15:30, sala 2010
każdy poniedziałek, 13:15 - 15:30, sala 3010
Elwira Wawreniuk 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)