Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek transformat 390-FM2-1RTR
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

P.Durka: Analiza sygnałów, https://brain.fuw.edu.pl/edu

R.Kuś: Obrazowanie medyczne, https://brain.fuw.edu.pl/edu

W.Krysicki, L.Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach, tom II, PWN, Warszawa 1998.

J.Cytowski, J.Gielecki, A.Gola: Cyfrowe przetwarzanie obrazów medycznych, EXIT, Warszawa 2008.

P. Dyke, An Introduction to Laplace Transforms and Fourier Series, Springer 2014.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Poznaje podstawowy aparat matematyczny analizy zespolonej i operatorów liniowych, niezbędny do opisu transformacji użytecznych w analizie sygnałów i obrazów medycznych.

2. Rozumie język matematyczny używany do opisu i analizy podstawowych transformat.

3. Potrafi znaleźć i zastosować odpowiednie procedury komputerowe pozwalające na obliczanie transformat i analizę uzyskanych danych.

4. Posługuje się językiem matematycznym do opisu rzeczywistości fizycznej.

5. Orientuje się w zagadnieniach matematyki wyższej mających znaczenie dla dalszego studiowania fizyki medycznej.

Kody:

K_W11, K_W29, K_U13, K_U42, K_U43, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Dwa kolokwia, z których liczona jest średnia arytmetyczna procentowych wyników. Do końcowego wyniku doliczana jest premia za aktywność (max 15%). Skala ocen:

0% - 50% - ocena niedostateczna

51% - 60% - ocena dostateczna

61% - 70% - ocena dostateczna plus

71% - 80% - ocena dobra

81% - 90% - ocena dobra plus

91% - 100% - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

Krótki wstęp do analizy zespolonej. Transformata Laplace’a i transformata Z.

Szeregi Fouriera i transformacja Fouriera. Dyskretna transformata Fouriera. Falki. Filtry. Transformata Hougha i transformata Radona.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w

grupach problemowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Kobus 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)