Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do informatyki 360-MS1-2WDI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Brookshear J.G., Brylow D: Informatyka w ogólnym zarysie, Wydanie XIII, PWN, 2022.

2. Harel D., Feldman Y.,.: Rzecz o istocie informatyki algorytmika, WNT, Warszawa 2007

3. Wirth N.: Algorytmy+struktury danych=programy, WNT, 2002

4. Stallings W.: Organizacja i architektura systemu komputerowego Tom I i II, Wydanie XI, PWN, Warszawa 2022.

5. A. Silberschatz, P.B. Galwin, G. Gagne: Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa 2005

6. Penrose R.: Nowy umysł cesarza, O komputerach, umyśle i prawach fizyki, Wyd. Zysk i S-ka, 2021.

7. Sobaniec C., System operacyjny Linux — przewodnik użytkownika, Nakom. Poznań 2002.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się w ramach realizacji przedmiotu:

Ma wiedzę o pozycyjnych systemach liczenia, potrafi przedstawiać liczby w różnych systemach pozycyjnych oraz zaimplementować konwersje w wybranym języku programowania - KA6_WG06

Ma wiedzę o binarnej reprezentacji liczb całkowitych i rzeczywistych; rozumie mechanizmy odpowiadające elementarnym działaniom arytmetycznym w stosunku do zapisu binarnego - KA6_WG06

Rozumie organizację i budowę komputera, zna model komputera wg von Neumanna; zna podstawowe algorytmy (sortowania, kompresji danych); potrafi zaimplementować wybrane z nich w wybranym języku programowania, umie ułożyć i analizować algorytm zgodny ze specyfikacją i zapisać go w wybranym języku programowania - KA6_WG06

Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych - KA6_UU02

Po zrealizowaniu przedmiotu student uzyskuje podstawy metodologiczne uprawiania i uczenia się matematyki /elementów informatyki - KA6_UW26

Sposoby weryfikacji: zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do informatyki - historia informatyki, rola i znaczenie algorytmów, przechowywanie danych w komputerze.

Systemy binarne. Konwersja systemów liczbowych. Arytmetyka komputerów - stałoprzecinkowa i zmiennoprzecinkowa. Logika komputerów, operacje logiczne i funkcje logiczne. Bramki logiczne. Minimalizacja funkcji logicznych z pomocą twierdzeń algebry Boolea, metodą tablic Kaprnaugha. Dane i programowanie - podstawy programowania komputerów. Architektura komputerów. Kodowanie informacji. Kompresja danych. Systemy operacyjne - historia systemów operacyjnych (Windows, Linux), architektura systemu operacyjnego. Bezpieczeństwo - procedury logowania, uwierzytelnianie. Budowa systemu komputerowego – funkcji magistrali systemowej, BIOSu. Algorytmika - koncepcja algorytmu, reprezentacja algorytmu, struktury iteracyjne i rekurencyjne, wydajność i poprawność algorytmu. Języki programowania, implementacja. Przegląd innych zagadnień z zastosowań informatyki (np. grafika komputerowa, systemy baz danych, sztuczna inteligencja).

Metody dydaktyczne:

Wykład: 30 godz. Wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 1012
Wiesław Półjanowicz 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)