Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza funkcjonalna 360-MS2-1AF
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

S. Prus, A. Stachura, "Analiza funkcjonalna w zadaniach"

J. Rusinek, "Zadania z analizy funkcjonalnej"

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie pojęcia: przestrzeni unormowanej, przestrzeni Banacha, operatora ograniczonego, przestrzeni unitarnej, przestrzeni Hilberta, rzutu ortogonalnego, operatora sprzężonego, promienia spektralnego. Potrafi: podać podstawowe przykłady przestrzeni Banacha oraz przestrzeni Hilberta, wyznaczać normę operatora ograniczonego na przestrzeni Banacha, wyznaczać rzut ortogonalny wektora na podprzestrzeń domkniętą, wyznaczać dopełnienie ortogonalne domkniętej podprzestrzeni przestrzeni Hilberta, wyznaczać operator sprzężony do operatora ograniczonego na przestrzeni Hilberta, wyznaczać promień spektralny operatora, badać zbieżność operatorów na przestrzeni Hilberta

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie dwóch kolokwiów. Do zaliczenia ćwiczeń należy uzyskać z każdego kolokwium co najmniej 51% pkt.

Oceny

0-50%pkt-ocena 2

51-60%pkt- ocena 3

61-70%pkt - ocena 3,5

71-80%pkt - ocena 4

81-90%pkt - ocena 4,5

91 – 100%pkt - ocena 5

Zakres tematów:

Własności przestrzeni unormowanych, zbieżność ciągów w przestrzeniach Banacha, operatory ograniczone na przestrzeniach Banacha, własności przestrzeni Hilberta, operatory ograniczone na przestrzeniach Hilberta, promień spektralny, zbieżność operatorów na przestrzeniach Hilberta

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 3004
Krzysztof Bardadyn 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)