Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody eksperymentalne fizyki magnetyzmu 390-FS2-1MEM
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Andrzej Szewczyk, Andrzej Wiśniewski, Roman Puźniak, Henryk Szymczak, Magnetyzm i nadpzrewodnictwo, PWN 2012.

2. Andrzej Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.

3. A.H. Morrish, Fizyczne podstawy magnetyzmu, PWN, Warszawa 1978.

4. H. Hopster, H.P. Oepen, Magnetic microscopy and nanostructures, Springer Verlag Berlin 2005.

Efekty uczenia się:

Student

1. rozumie fundamentalne znaczenie fizyki dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego oraz, o ile specjalność to przewiduje, jej znaczenie dla ochrony zdrowia (K_W01).

2. Ma pogłębioną świadomość wagi eksperymentu jako sposobu weryfikacji koncepcji teoretycznych, świadomość niepewności eksperymentalnych oraz świadomość szczególnej odpowiedzialności za wyniki prowadzonych badań (K_W03).

3. zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji wybranych koncepcji z zakresu fizyki fazy skondensowanej, o ile specjalność to przewiduje (K_W06).

4. Zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu fizyki ciała stałego (K_W07).

5. ma wiedzę o kierunkach badań, problemach fizyki współczesnej i najnowszych odkryciach z zakresu fizyki, o ile specjalność to przewiduje (K_W10).

6. Zna sposoby tworzenia obrazu, w tym obrazu cyfrowego, zna metody przetwarzania i poprawy jakości obrazów i sygnałów (K_W30)

7. Umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z fachowej literatury i zasobów Internetu - w tym źródeł w języku angielskim w odniesieniu do studiowanych problemów fizyki (K_U10)

Metody i kryteria oceniania:

1. Wstępna ocena przygotowania do zajęć laboratoryjnych.

2. Ocena studenta w trakcie zajęć laboratoryjnych.

3. Ocena sprawozdania z pomiarów.

4. Dyskusja i ocena sprawozdania oraz ocena koncowa.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Podstawy fizyki wytwarzania i właściwości magnetycznych nanostruktur.

2. Klasyczne pomiary namagnesowania, podatności magnetycznej, magnetycznej anizotropii.

3. Wybrane metody rezonansowe – jądrowy rezonans jądrowy i rezonans ferromagnetyczny

4. Metody nieelastycznego rozpraszania światła (rozpraszanie Brillouina i Ramana)

5. Skaningowa mikroskopia sił atomowych AFM i sił magnetycznych. MFM.

6. Skaningowa mikroskopia tunelowa.

7. Techniki mikroskopii elektronowej.

W czasie zajęć w laboratorium studenci mają możliwość zapoznania się z wybranymi technikami eksperymentalnymi dostępnymi na Wydziale Fizyki w zespołach badawczych oraz uczestnictwa w pomiarach; wykonają analizę wyników doświadczalnych w celu scharakteryzowania wybranych próbek magnetycznych.

Metody dydaktyczne:

Uczestnictwo w pomiarach oraz w analizie wyników doświadczalnych, symulacje komputerowe, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 2021
Ryszard Gieniusz 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)