Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody matematyczne fizyki 390-FS2-1MMF
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A.Zagórski- "Metody matemaatyczne fizyki", wydawnictwo P, Warszawa 2007

J.Pprea - "Geometria różniczkowa i jej zastosowania", :PWN, Warszawa 2002

O.Theobald - "Machine learning for absolute beginners", 2017 (in English)

John W. Eaton, David Bateman, Søren Hauberg,Rik Wehbring - "GNU Octave users manual" - dostępne w sieci w formie pdf

Efekty uczenia się:

1. Umie zastosować metody matematyki wyższej do zagadnień nauk matematyczno-przyrodniczych.

2. Posługuje się zaawansowanym językiem matematycznym do opisu rzeczywistości fizycznej.

3. Potrafi wykorzystać komputer (środowisko Octave lub inne oprogramowanie tego typu) do znalezienia i praktycznego zastosowania potrzebnych narzędzi matematycznych..

Metody i kryteria oceniania:

Każde zajęcia zawierają pewną ilość ćwiczeń do samodzielnego wykonania przez studentów, każde z zadań ma przyporządkowaną właściwą sobie pulę punktów. Zadania są o zróżnicowanym poziomie trudności umożliwiając ich wykonanie nawet słabszym studentom.

Zakres tematów:

Zajęcia obejmują podstawoe tematy z zakresu:

-obsługi środowiska GNU Octave, odpowiadających mu narzędzi i języka Octave,

-podstaw geometrii różniczkowej krzywych i powierchni w trzech wymiarach a także ich graficznego przedstawienia, oraz symmbolicznych rachunków (elementarnych) wykonywanych przy pomocy środowiska Octave,

-implementacji elementarnych algorytmów geometrycznych rozwiązujących numerycznie wybrane równania różniczkowe zwyczajne,

-podstaw uczenia maszynowego w algorytmach klasyfikacji (regresja logistyczna, kNN),

-tematy dodatkowe zależne od grupy (rozwinięcie już zaczętych wątków lub np. fraktale albo elementarny rachunek ric zmiennej zespolonej).

Metody dydaktyczne:

1. Praca bezpośrednia ze środowiskiem Octave i implementacja konkretnego kodu.

2. Prezentacja wyświetlna na rzutniku, zilustrującymi przykładami i niezbędnym komentarzem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Jurgielewicz 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)