Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie działem sprzedaży 530-ZN1-3SZDS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa

1. Cybulski K., Zarządzanie działem sprzedaży firmy, PWN, Warszawa. 2016

2. Grzybek R., Sprzedaż osobista i zarządzanie zespołem sprzedaży, Helion, Gliwice 2015

3. Niemczyk A., Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać, Helion, Gliwice 2012

Uzupełniająca

1. Sobczyk G. (red.), Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, PWE, Warszawa 2010

2. Sławińska M., Przedsiębiorstwo handlowe. Ekonomika-Zarządzanie-Procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Poznań 2013

3. Filipiak B., Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego, CeDeWu, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

ZN1-3SZDS_UW4 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania działem sprzedaży do rozwiązywania konkretnych problemów.

ZN1-3SZDS_UK2 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu w zakresie sprzedaży

ZN1-3SZDS_U02 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu w dziedzinie handlu

ZN1-3SZDS_U02 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu w zakresie handlu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektów indywidualnych na podstawie nadesłanych prezentacji

Ocena projektów grupowych - na podstawie formy, treści merytorycznej i kreatywności prezentowanych rozwiązań

Ocena aktywności podczas zajęć

Zakres tematów:

1. Planowanie i organizowanie działalności sprzedażowej

2. Rola i zakres odpowiedzialności menedżera ds. sprzedaży

3. Rola i zadania personelu sprzedażowego w nowoczesnej firmie

4. Proces zarządzania personelem sprzedażowym i jego składowe

5. Rekrutacja personelu sprzedażowego

6. Kierowanie operacyjną działalnością personelu sprzedażowego

7. Systemy wynagradzanie i motywowanie sprzedawców

8. Szkolenia i coaching – podwyższanie kompetencji zespołu handlowców

9. Kontrola i monitoring działalności handlowej

10. Skuteczne zarządzanie konfliktami w zespole handlowym

Metody dydaktyczne:

Analiza case studies - opracowania indywidualne

Projekty grupowe - opracowania w formie prezentacji wizualnej i bezpośredniej określonych zagadnień z tematyki handlu hurtowego i detalicznego

Dyskusje tematyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
2 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 207
Monika Garwolińska, Tomasz Raducha 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)