Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie łańcuchem dostaw 530-ZN1-3SZLD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa

•Gąsowska M.K., Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2022.

•Bozart C.C., Handfield R.B., Zarządzanie operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2021

•Tundys B., Rzeczycki A., Drobiazgiewicz J., Decyzje strategiczne w łańcuchach dostaw. Wyd. edu-Libri, Kraków 2018

• Witkowski J., Zarządzanie Łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

• Długosz J., Ciesielski M (red)., Strategia łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

• Hugos M., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Podstawy, Onepress.pl Helion S.A., Gliwice 2011.

Pomocnicza

• Mangan J., Lalwani Ch., Calatayud A., Global Logistics and Supply Chain Management, 4th Edition, Wyd. Wiley, 2020.

• Tundys B., Zielony łańcuch dostaw, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018.

• Samir D., Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

• Richards G., Zarządzanie logistyką magazynową, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

• Ocicka B., Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3SZLD_WG1 ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji tworzących łańcuchy dostaw

3SZLD_WK7 Posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego, procesach zachodzących zmian w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje tych zmian

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu pisemnego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Dodatkowo Student może uzyskać do 30% łącznej oceny końcowej na podstawie aktywności podczas wykładów.

Zakres tematów:

Główne definicje i pojęcia w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw

Łańcuch dostaw w ujęciu podmiotowym i funkcjonalnym

Obszary działania w ramach zarządzania łańcuchem dostaw

Główne koncepcje i modele zarządzania łańcuchem dostaw

Znaczenie centrów logistycznych w efektywnym funkcjonowaniu łańcuchów dostaw.

Specyfika łańcuchów dostaw w wybranych branżach B2B i B2C

Rozwój nowych technologii a sprawność funkcjonowania łańcuchów dostaw

Wyzwania i nowe tendencje w zarządzaniu łańcuchem dostaw w warunkach niestabilności

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją multimedialna.

Prezentacja realnych przykładów dotyczących struktury i tendencji rozwojowych rynku detalicznego hurtowego.

Moderowana dyskusja tematyczna angażująca Studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
2 co druga niedziela (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 301
Andrzej Kondej 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)