Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka 530-ZS1-1MAT
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Gurgul, H., Suder, M. (2020). Matematyka dla kierunków ekonomicznych. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste.

2. Ostoja-Ostaszewski, A. (2015). Matematyka w ekonomii: modele i metody. Tom 1: Algebra elementarna. Warszawa: PWN.

3. Ostoja-Ostaszewski, A. (2015). Matematyka w ekonomii: modele i metody. Tom 2: Elementarny rachunek różniczkowy. Warszawa:

PWN.

4. Babul, E., Czerwonka, L. (red.) (2015). Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego.

5. Antoniewicz, R., Misztal, A. (2012). Matematyka dla studentów ekonomii. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Mierzyńska, D., Perło, N., Roszkowska, E. (2003). Algebra liniowa z elementami zastosowań w ekonomii. Białystok: Wydawnictwo

Uniwersytetu w Białymstoku.

2. Jarocka, M., Kozłowska J., Madras-Kobus, B., Olszewska, A.M. (2020). Rachunek macierzowy. Podręcznik dla studentów studiów

licencjackich i inżynierskich. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. https://pb.edu.pl/oficyna-wydawnicza/wp-content/

uploads/sites/4/2022/02/Rachunek-macierzowy.pdf

3. Roszkowska, E. (2006). Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

4. Olszewska, A.M., Madras-Kobus, B., Kozłowska, J., Jarocka, M. (2021). Funkcje jednej zmiennej i ich granice. Podręcznik dla

studentów studiów licencjackich i inżynierskich. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. https://pb.edu.pl/oficynawydawnicza/

wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Funkcje-jednej-zmiennej-i-ich-granice.pdf

5. Madras-Kobus, B., Jarocka, M., Olszewska A.M. (2023). Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Podręcznik dla studentów

studiów licencjackich i inżynierskich. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. https://pb.edu.pl/oficyna-wydawnicza/wpcontent/

uploads/sites/4/2023/08/Rachunek-rozniczkowy-funkcji-jednej-zmiennej.pdf

6. Hoy, M., Livernois, J. , McKenna, C., Rees, R., Stengos, T. (2011). Mathematics for Economics. Cambridge: MIT Press.

7. Anholcer, M. (2015). Mathematics in economics and management: examples and exercises. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu

Ekonomicznego.

Efekty uczenia się:

1MWE_W01 - egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru)

1MWE_W02 - egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru)

1MWE_W03 - egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zdania egzaminu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające

zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej 3,0. Egzamin ma formę pisemną i składa się z pytań testowych jednokrotnego wyboru.

Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów.

Kryteria na poszczególne oceny:

co najmniej 91% - ocena 5,0

co najmniej 81% - ocena 4,5

co najmniej 71% - ocena 4,0

co najmniej 61% - ocena 3,5

co najmniej 51% - ocena 3,0

poniżej 51% - ocena 2,0

Zakres tematów:

Algebra macierzy.

Układy równań liniowych.

Pojęcie i podstawowe własności funkcji jednej zmiennej.

Ciągi liczbowe i ich granice.

Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej.

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej.

Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej.

Funkcje dwóch zmiennych.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 316
Paweł Konopka 100/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)