Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania - przedmiot oferowany w języku angielskim 530-ZS1-1PZA#E
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura: (tylko po angielsku)

Griffin R. W., Fundamentals of Management, Eighth Edition, Boston 2016

Strategic management : text & cases / Gregory G. Dess, Gerry McNamara, Alan B. Eisner. 2016

Cooperative strategy : managing alliances and networks

Oxford : Oxford University Press, 2019

The Oxford handbook of organizational paradox

Oxford, United Kingdom ; Oxford University Press, 2017

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

1PZA_UW01 - is able to obtain data to analyze and forecast specific social processes and phenomena (including:

economic, legal, cultural, political) and to solve complex and unusual problems using standard methods and tools in the discipline of management sciences by applying appropriate methods and tools, including

including advanced information and communication, statistical techniques (KA6_UW2) - case study, group and individual tasks

1PZA_UW02 - is able to use the acquired knowledge of management sciences and complementary fields in making decisions and solving problems in professional work (KA6_UW3) - case study

1PZA_UW03 - uses the acquired knowledge of management sciences and complementary fields to analyze and solve

complex and unusual problems, proposing appropriate solutions to them (KA6_UW4) - case study

1PZA_UW04 - can correctly analyze and interpret social phenomena occurring in the organization and its environment (KA6_UW5) -.group and individual tasks, case study, discussion

1PZA_UK01 - is able to prepare written work and multimedia presentations devoted to a specific issue in the field of discipline of management sciences and complementary disciplines, properly selecting and reviewing source materials for the preparation of works and self

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Rules for passing the exercises: The part is considered to be passed when min. 51% of the maximum number of points possible to obtain

from tasks to be performed during class in groups or individually, case study, discussion.

Percentage range of points possible to get from class work - grade

51-60% - 3.0

61-70% - 3.5

71-80%- 4.0

81-90%- 4.5

91-100% -5.0

Absences from exercises

- one unexcused absence from classes is allowed; absences exceeding the allowed limit should

be credited at consultations - the student answers questions concerning the subject of the classes he/she was absent for

- more than 50% of unexcused and missed absences from classes qualify for failing the course.

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

The essence and scope of management

Roles and skills of a manager

Environment of the organization

Planning and decision-making

Organizing

Motivating

Controlling

Metody dydaktyczne: (tylko po angielsku)

Group and individual tasks, case studies and discussion

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 136
Monika Garwolińska 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)