Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie karierą I 530-ZS1-1ZK1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Grzenda W. Modelowanie karier zawodowej i rodzinnej z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego; Warszawa 2019

• Sidor-Rządkowska M. Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy; 2018

• Moroń D. Kapitał ludzki i społeczny : kreowanie i zarządzanie; Wrocław 2012

• Filipowicz G. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi; Warszawa 2004

• Oleksyn T. Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka; Kraków 2006

• Parsole E. Coaching i mentoring; Warszawa2008

• Pocztowski A. Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody; Warszawa 2007

• Suchodolski A. Wykorzystanie coachingu w zarządzaniu rozwojem zawodowym pracowników; Kraków 2005

• Terelak J. Psychologia organizacji i zarządzania; Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

ZK1_U01 Studenta zna procesy planowania i ewaluacji ścieżki kariery (KA6_U02)

1ZK1_U02 Student potrafi dokonywać samooceny własnej pracy oraz planować dalszy rozwój (KA6_UU1)

1ZK1_K01 Student potrafi skutecznie motywować siebie i innych do zdobywania wiedzy (KA6_KK1

1ZK1_K02 Student wypełniania obowiązków wynikających z potrzeby stałego zwiększania kompetencji własnych (KA6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach

Udział w dyskusjach. Referat.

Zakres tematów:

1) Planowanie i budowanie ścieżek kariery jako element strategii firmy

2) Typy karier zawodowych

3) Kompetencje jako czynnik pomiaru potencjału pracownika

4) Określenie pożądanych kwalifikacji pracownika

5) Korzyści wynikające z planowania indywidualnych ścieżek karier

6) Proces rekrutacji i selekcji pracowników (budowanie marki kandydata; autoprezentacja; formy rekrutacji; metody i narzędzia selekcji;

rozmowy kwalifikacyjne; ocena potencjału kandydatów)

7) Adaptacja pracowników w nowym środowisku pracy

8) Sporządzanie planu ścieżki kariery zawodowej

9) Podnoszenie efektywności; Motywowanie/wyróżnienia/elementy demotywujące

10) Zarządzanie talentami i potencjałem pracowników

11) Tworzenie planów sukcesji

12) Systemy szkoleń pracowników

13) Okresowe oceny pracowników

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone będą metodami interaktywnymi, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Symulacje, case study,

testy, dyskusje grupowe, mini-wykłady, gry.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 16:45 - 18:15, sala 205
Małgorzata Kowerdej, Iwona Zaborowska 17/ szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 205
Małgorzata Kowerdej, Iwona Zaborowska 19/ szczegóły
3 co drugi czwartek (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 205
Małgorzata Kowerdej, Iwona Zaborowska 23/ szczegóły
4 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 205
Małgorzata Kowerdej, Iwona Zaborowska 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)