Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania organizacyjne 530-ZS1-1ZOR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ambroziak D., Maj. M., Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

2. Buszko A., Uwarunkowania współczesnych zachowań w organizacji, Difin, Warszawa 2013.

3. Kmiotek K., Piecuch T., Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady, Difin, Warszawa 2012.

4. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., (red.), Zachowania organizacyjne. Zarys problematyki, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2019.

5. Stańczyk I., Twaróg S., Człowiek w organizacji, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2023.

2. Kuc B.R., Moczydłowska J., Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

ZOR_W01 - ma zaawansowaną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji, tworzących kulturę organizacyjną oraz rządzących nimi prawidłowości - KA6_WG1

ZOR_W02 - posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę o człowieku jako uczestniku struktur organizacyjnych oraz zasad rządzących określonymi zachowaniami, np. reakcji na systemy motywowania, anomię pracowniczą, czy mobbing - KA6_WK5

ZOR_W03 - posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji, procesach zmian organizacyjnych, procesach motywowania, władzy i przywództwie - KA6_WK7

ZOR_W04 - posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę pozwalającą na prawidłową analizę zachowań organizacyjnych - KA6_UW5

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi

spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - zaliczenie pisemne w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi' do egzaminu dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Istota zachowań organizacyjnych - aspekty teoretyczne

2. Uwarunkowania zachowań organizacyjnych - aspekty teoretyczne

3. Asertywność, uczciwa i nieuczciwa kłótnia - aspekty teoretyczne

4. Zarządzanie konfliktem w organizacji - aspekty teoretyczne

5. Władza przywództwo - aspekty teoretyczne

6. Kształtowanie zachowań organizacyjnych poprzez motywowanie - aspekty teoretyczne

7. Kultura organizacyjna - aspekty teoretyczne

8. Zmiana i stres w organizacji - aspekty teoretyczne

9. Zarządzanie konfliktem w organizacji - aspekty teoretyczne

10. Mobbing i anomia pracownicza - aspekty teoretyczne

11. Wypalenie zawodowe - aspekty teoretyczne

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 302
Anna Szafranek 68/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)