Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyczne systemy zarządzania 530-ZS2-2XISZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1) N. Siemieniuk, Ł. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko, Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania,Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

2) N. Siemieniuk, Ł. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko, Functionality of IT financial and accounting systems in the practice of polish enterprises, Optimum. Economic Studies, 2019, Nr 4(94)

3) Podręcznik użytkownika SYMFONIA, wersja elektroniczna

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) N. Siemieniuk, Ł. Siemieniuk, A. Gardocki, Wybrane aspekty bezpieczeństwa systemów informatycznych w finansach i rachunkowości , Przedsiębiorstwo & Finanse Nr 4(23), 2018

2)Handbook of research on expanding business opportunities with information systems and analytics / George Leal Jamil.Hershey, PA :

Business Science Reference an imprint of IG Global, copyright © 2019.

( Advances in Business Information Systems and Analytics (ABISA) Book Series,)

3) N. Siemieniuk, Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2014

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

2ISZ _U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i

analizowania zjawisk społecznych i dobierać dane i narzędzia analiz w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu KA7_UW2-kolokwium w formie testu

2ISZ _U02 potrafi analizować złożone procesy społeczne z wykorzystaniem informatycznych systemów zarządzania KA7_UW4-kolokwium w formie testu

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium w formie testu

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca

2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku

Zakres tematów:

Wprowadzenie do zagadnień systemów finansowo-księgowych

Zakładanie nowej firmy w systemie SYMFONIA

Podstawowe funkcje systemu finansowo księgowego SYMFONIA

Wprowadzanie i edycja podstawowych kartotek i słowników systemu SYMFONIA

Przygotowanie i wprowadzenie zakładowego planu kont w systemie SYMFONIA

Podłączanie kont do układu bilansu oraz układu rachunku zysków i strat

Rejestracja zdarzeń dotyczących dokumentów magazynowych w systemie SYMFONIA

Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych związanych z handlem w systemie SYMFONIA

Rejestrowanie operacji kasowych i bankowych w systemie SYMFONIA

Ewidencja operacji handlowych w rejestrach VAT w systemie SYMFONIA

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 132
Łukasz Siemieniuk 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)