Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia codzienności 520-KS2-2ANC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Codzienność jako kategoria antropologiczna

a) Sztompka Piotr, 2008, Życie codzienne - temat najnowszej socjologii (fragment), [w]: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska, Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo „Znak”, s. 24-30.

b) Pojęcie codzienności str 99-114, w: pod red.B. Mateja-Jaworska, M. Zawodna Stephan, Badania życia codziennego w Polsce. Rozmowy (nie)codzienne.

2. Egzystencjalny wymiar codzienności

a) Brach-Czaina Jolanta, 1992, Krzątactwo, [w:] tejże, Szczeliny istnienia, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 72-107.

3. Heterotopie i nie-miejsca jako przestrzenie w których rozgrywa się codzienność

a) M. Auge, Nie-Miejsca: wprowadzenie do antropologii nadnowoczesności: fragmenty

b) D. Czaja, Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria s. 7-27

4. Krajobrazy pustki

a) J. Kociatkiewicz, M. Kostera, Antropologia pustych przestrzeni, s.73-82 (w:) pod red. A. Zeidler Janiszewska, Pisanie miasta-czytanie miasta.

b) D. Majkowska Szajer, Opuszczone.com, s. 206-223, (w:) pod red. D. Czaja, Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria.

5.. Antropologia rzeczy.

a) M. Bogunia -Borowska, Przestrzeń komórki – mój mikroświat. Mikroświat przestrezni komórek jako reprodukcja makroświata struktur społecznych s. 109-128, (w:) pod red. T. Maślanka, K. Strzyczkowski, Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego.

b) R. Sulima, Telefon komórkowy – busola codzienności, s.197-214, (w:), pod red. W. Godzic, M. Żakowski, Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów.

6 . Życie codzienne zapisane w fotografiach

a) Joanna Maria Garbula, Życie codzienne zapisane w fotografiach:analiza fotografii jako materiału empirycznego

b) Anna Niedźwiedź, Małe historie. Fotografie domowe w kontekście antropologii wizualnej.

12. Dieta i tożsamość.

a) Mariola Bieńko, Gastronomical me, czyli dieta tożsamościowa w życiu codziennym, s. 281-291 (w:) pod red. T. Maślanka, K. Strzyczkowski, Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego.

13. Antropologia codzienności i samochód

a) Urry John, 2008, Życie za kółkiem, tłum. Paulina Polak, [w:] Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 411-429.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza studentek i studentów (K_W02, K_W16):

a) znają podstawy metod badawczych wykorzystywanych w antropologii codzienności;

b) zna przykłady badań z zakresu antropologii codzienności.

2. Umiejętności studentek i studentów (K_U03, K_U06, K_U07):

a) poprawnie stosują poznaną terminologię i pojęcia;

b) potrafią podejmować interpretację zjawisk codziennych;

c) potrafią twórczo formułować własne pomysły interpretacyjne dotyczące życia codziennego.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów (K_K03):

a) posiadają wrażliwość interpretacyjną zjawisk codziennych.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę. Oceniana jest aktywność w trakcie zajęć, prezentacje własnych poszukiwań antropologicznych oraz znajomość obowiązującej literatury. Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach. W przypadku większej liczby nieobecności należy przedłożyć usprawiedliwienie i niezwłocznie zaliczyć zajęcia w trakcie konsultacji. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ponad 50 % spotkań uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Codzienność jako kategoria antropologiczna

3. Egzystencjalny wymiar codzienności

4. Heterotopie i nie-miejsca jako przestrzenie w których rozgrywa się codzienność

5. Samodzielne poszukiwanie przestrzeni o których była mowa na poprzednich zajęciach. Sfotografowanie, opis, omówienie i interpretacja.

6. Krajobrazy pustki

7. Samodzielne poszukiwanie przestrzeni o których była mowa na poprzednich zajęciach. Sfotografowanie i opis.

8. Antropologia rzeczy.

9. Antropologia rzeczy -samodzielny projekt w oparciu o tekst z poprzednich zajęć.

10. Życie codzienne zapisane w fotografiach

11. Fotografia – samodzielny projekt w oparciu o tekst z poprzednich zajęć.

12. Dieta i tożsamość.

13. Antropologia codzienności i samochód

14-15. Zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja, pogadanka, warsztat, analiza tekstu, analiza fotografii.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala B4
Tomasz Adamski 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)