Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra liniowa z geometrią analityczną 510-IS1-1ALG-23
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

1. Potrafi wykonywać działania na liczbach zespolonych w postaci ogólnej i w postaci trygonometrycznej – kolokwium.

2. Umie dodawać i mnożyć macierze oraz stosować aparat macierzowy do rozwiązywania problemów – kolokwium.

3. Potrafi obliczyć wyznacznik macierzy kwadratowej 3 i 4 stopnia – kolokwium.

4. Umie rozwiązywać układy równań liniowych metodą eliminacji Gaussa oraz stosując wzory Cramera – kolokwium.

5. Umie obliczyć iloczyny skalarny i mieszany i zastosować je do badania położenia wektorów w przestrzeni trójwymiarowej – kolokwium.

6. Umie rozwiązywać przykłady dotyczące wzajemnego położenia punktów, prostych i płaszczyzn – kolokwium.

7. Wykorzystuje logikę matematyczną do opisu i weryfikacji faktów i stosuje zarówno rozumowanie indukcyjne jak i rozumowanie dedukcyjne przy rozwiązywaniu zadań z algebry i geometrii analitycznej - ciągła obserwacja na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwiów i sprawdzianów. Z każdego kolokwium należy uzyskać co najmniej 51% punktów.

Opuszczenie przez studenta więcej niż 20% zajęć bez usprawiedliwienia stanowi podstawę do ich niezaliczenia.

Zakres tematów:

Ciało liczb zespolonych. Postać algebraiczna, jednostka urojona, moduł, argument. Wielomiany, zasadnicze twierdzenie algebry. Postać trygonometryczna, moduł, argument, wzór Moivre'a. Macierze, działania na macierzach, wyznaczniki, reguła Sarrusa. Operacje elementarne na macierzach. Odwracanie macierzy. Układy równań liniowych. Układ Cramera. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Metoda eliminacji Gaussa. Wektory. Współliniowość i współpłaszczyznowość. Działania na wektorach. Przestrzeń liniowa, baza. Przekształcenia liniowe. Macierz przekształcenia, wartości własne. Iloczyn skalarny wektorów i iloczyn wektorowy. Równania płaszczyzny. Równania prostej. Wzajemne położenie punktów, prostych i płaszczyzn.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia rachunkowe, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Jankowski 19/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Jankowski 23/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Jankowski 23/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Jankowski 22/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Jankowski 23/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Jankowski 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)